Kategoriarkiv: Opinion

Åsikter kring samhälle och politik och andra fenomen

Vinst i Välfärd?

Med jämna mellanrum dyker frågeställningar om ’vinst i välfärd’ upp, ibland kompletterat med begrepp som ’skatteparadis’, ’riskkapital’, ’Jersey’ och ’Guernsey’. Men i mitt tycke tenderar frågeställaren ofta att överförenkla eller att inte vara helt intellektuellt ärlig.

Rent filosofiskt är det upp till var och en ifall man vill ha ’mer planekonomi än när Sovjetunionen var på sin höjdpunkt’ eller ’marknadsekonomi i så hög utsträckning att Usa framstår som vänster’. Min gissning är att de flesta i Sverige väljer någonting mellan de extrempunkterna, och tycker att skattefinasierad välfärd är ett sympatiskt system. Beroende på vilken politisk hemvist man har kan man ha olika åsikter om exakt vilka saker som borde ingå i välfärd och i vilken utsträckning det ska finnas valfrihet eller ifall alla potentiella brukare förväntas vara exakt likadana och har exakt samma behov, och ifall ett eller flera alternativ ska erbjudas till respektive grupp.

Följande två frågor bör enligt min syn på saken adresseras tidigt i diskussionen:

 1. Hur definierar vi vad som är kvalitet inom välfärden? Vart går gränsen mellan ’acceptabel kvalitet’ och ’för låg kvalitet’? Är det intressant att definiera begreppet ’högre kvalitet än kravspecen’ i den här kontexten?
 2. Hur definierar vi vad som är ’acceptabel kostnad’ inom välfärden? Vart går gränsen mellan ’acceptabel kostnad’ och ’för hög kostnad’? Är det intressant definiera begreppet ’effektivare än kravspecen’ i den här kontexten?

Beroende på vilken politisk hemvist man har tror jag att man har lätt att göra vissa antaganden / dra vissa slutsatser som inte nödvändigtvis behöver stämma:

 • ”Det är självklart att privata alternativ alltid är dyrare och/eller har sämre kvalitet än motsvarande inom kommun, landsting eller stat”
 • ”Det är självklart att verksamheter inom kommun, landsting eller stat inte effektiviseras i den utsträckning som de skulle kunna, och mäts ekonomiskt på fel sätt”
Oavsett om en välfärdsleverantör är privat eller i regi inom kommun, landsting eller stat borde önskemålet från oss skattebetalare vara ’acceptabel kvalitet (eller bättre) för en acceptabel kostnad (eller billigare)’. Dessutom borde vi som samhälle se till att vi har så bra sätt som möjligt att mäta kvalitet och kostnad för välfärden, och ha väldefinierade styrmetoder för när kostnader blir för höga eller kvalitet för låg.

Som ett tanke-experiment kan ni tänka er följande: Företag A och kommunal organisation B levererar samma välfärdstjänst till varsin medelstor kommun och båda kostar 10 miljoner per år. Enligt kommunalråden är kostnad och kvalitet acceptabel hos både A och B.

 • Enligt ledningen hos företag A går uppdraget med en skaplig vinst, så viss återinvestering sker och en ansenlig del går till ägare och investerare.
 • Enligt kommunen så är kvalitet hos B acceptabel, och kostnaden är ’som den brukar’ även om man anser att det finns utrymme för effektiviseringar.

Tycker du att den ena utsagan känns mer positiv / negativ än den andra? Och varför tycker du isåfall det?

Bara kostnader?

När det gäller skattepengar och välfärd är det lätt att tänka i termer av ’kostnader’, men för att påminna om det uppenbara så finns åtminstone två positiva aspekter: dels får ett antal brukare stöd som de kanske inte fått annars (alternativt kanske anhöriga behöver göra en större insats) och dels innebär det arbetstillfällen och därmed kommer delar av kostnaderna tillbaka in i samhällsekonomin.

Fusk och överutnyttjande?

I den bästa av världar vore alla ärliga, och de som har behov får rätt stöd. Utan att ha några statistik eller annan insyn misstänker jag att det förekommer fusk i viss utsträckning i alla våra välfärdssystem. Jag har ingen uppfattning om ifall det är många personer, eller vilka belopp det kan handla om per år. Min gissning är att de välfärdsområden som har flest brukare är de som har störst antal personer som försöker fuska. Vilken grad av fusk vi som samhälle anser är ”acceptabelt” och hur vi ska bekämpa fusk i de systemen är något vi behöver resonera oss fram till som samhälle, men de legitima brukarna för respektive system ska ju fortfarande få det stöd de behöver.

Ibland påstås det förekomma ’överutnyttjande’ – och det kan ju inte uteslutas att det förekommer. Men även där behöver man börja i rätt ända och skaffa sig en uppfattning om hur problemet ser ut, och hur man ska adressera det. Att en välfärdstjänst kostar pengar behöver ju i sig inte indikera att det missbrukas, och även om kostnaderna blivit högre än man räknat med så behöver man tänka på hur man för diskussionen och hör man beskriver ’problemet’. I våras publicerades utredningsdirektivet 2016:40 av riksdagen som handlar om LSS och assistansersättningen. Regeringen låter som de fokuserar mer på kostnader och besparingar än kvalitet för brukarna. Retoriken kring frågan har låtit som ’överutnyttjande’ – men jag har inte sett någon statistik som stödjer det.

2016-10-02:021 Riksdagen av Magnus Norden
2016-10-02:020 Stadshuset av Magnus Norden

Motioner kring Statsskick 2016

Under veckan som gick tog Allmänna Motionstiden slut för riksmötet 2016/17, och såvitt jag kan se lämnades följande sex motioner in kring statsskicket.

Motion 2016/17:63  L Apanaget
Motion 2016/17:1051  C, L, MP, S, V  Dags att gå vidare från Torekovkompromissen
Motion 2016/17:1155  S Ett demokratiskt statsskick
Motion 2016/17:1156  S Demokratiskt vald statschef för barnens skull
Motion 2016/17:1158  S Ett demokratiskt statsskick
Motion 2016/17:1735  L Införande av republik

Utöver dessa kan Prop 2016/17: Budgetpropositionen Utgiftsområde 1: Rikets styrelse vara av intresse, där punkt 4 handlar om statschefen.

De 19 motionärerna kommer från 5 av de partier som finns representerade i riksdagen:

 • Anna-Lena Sörenson (S)
 • Birgitta Ohlsson (L)
 • Eva Lindh (S)
 • Hillevi Larsson (S)
 • Johan Andersson (S)
 • Johan Löfstrand (S)
 • Johanna Jönsson (C)
 • Lawen Redar (S)
 • Maria Weimer (L)
 • Mathias Sundin (L)
 • Mattias Ottosson (S)
 • Mia Sydow Mölleby (V)
 • Niclas Malmberg (MP)
 • Peter Persson (S)
 • Rasmus Ling (MP)
 • Robert Hannah (L)
 • Said Abdu (L)
 • Sara Karlsson (S)
 • Yasmine Larsson (S)
2016-10-02:024 Slottet av Magnus Norden

Visioner kring Open Data?

Frågor om öppna data kommer med jämna mellanrum upp inom riksdagen, och under riksmötet 2015/16 paketerades frågan i följande fem puckar.

2015-10-02 lämnades Motion 2015/16:229 Öppna data som behandlades inom Betänkande 2015/16:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor vilken debatterades och beslutades 20-21 april 2016.

2015-10-02 lämnades Motion 2015/16:791 Geodata som behandlades inom Betänkande 2015/16:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor vilken debatterades och beslutades 20-21 april 2016.

2015-11-11 lämnades Skriftlig Fråga 2015/16:302 Öppna data in.

2016-03-02 lämnades pnterpellationen Ip 2015/16:460 Öppna datain av Erik Ottosson till Ardalan Shekarabi.

2016-08-23 lämnades Skriftlig Fråga 2015/16:1527 Geodata in av Caroline Szyber och besvarades av Peter Eriksson.

Det finns ett antal pågående initiativ kring öppna data, men hittills är det oklart för mig hur sittande regering vill öka tillgång och uppmuntra dess användning.

2016-09-11:005 Måne, foto: Magnus Norden

Riksmötets Öppnande 2016

Tisdagen 13 septemper är det dags för Riksmötets öppnande 2016, och den proceduren innefattar både kungen och kyrkobesök ( grunderna för ceremonin finns beskrivna i 1 kap. 4 § i riksdagsordningen ).

Man kan betrakta riksdagen som den ultimata symbolen för demokrati i Sverige, och enligt min mening borde dess öppningsceremoni vara en hyllning till demokrati, parlamentarism, allas möjlighet att påverka och allas lika värde.

Samtidigt betraktar jag monarkin som en kvarleva från en fördemokratisk tid, och anser inte att monarken ens ska ha någon symbolisk roll inom riksdagen eller dess ceremonier. Alla uppgifter bör utföras av folkvalda.

Och eftersom kyrka och stat är åtskilda sedan ett antal år (åtminstone på pappret) och religionsfrihet ingår både i vår grundlag och FNs/EUs formuleringar kring de mänskliga rättigheterna så borde riksdagens öppningsceremoni (och samtliga andra procedurer) vara helt neutral när det gäller livsåskådning.

helgeandsholmen, foto: magnus norden

Flaggdagar i Sverige?

I förordningen om allmänna flaggdagar (1982:270) reglerar regeringen flaggningen i Sverige. Totalt har vi 17 allmänna flaggdagar, och av de baseras 6 st på att tre godtyckliga personer lyckas med bravaden att ha namnsdag (28 januari, 12 mars och 8 augusti) och att de föddes (30 april, 14 juli och 23 december).
Man kan ställa sig frågan varför vi överhuvudtaget behöver officiella flaggdagar, men om vi nu ska ha såna: vore det inte bättre ifall de uppmärksammar något väsentligt? Till exempel 8 mars, 24 maj (till minne av riksdagsbeslut 1919 om allmän rösträtt) och 4 december (till minne av beslut 1865 att avveckla ståndsriksdagen).
Jag hoppas att riksdagsledamöter lämnnar in förslag under allmänna motionstiden om att lägga till vettigare flaggdagar.

Reformera Riksmötets öppningsceremoni!

Varje år i september äger riksmötets öppnande rum och kan ses som startskottet för arbetsåret inom riksdagen. Ceremonin innefattar bland annat en riksdagsgudstjänst och en procedur med kungen. Grunderna för ceremonin finns definierade i Riksdagsordningen (2014:801).

Som jag ser det är riksdagen den ultimata symbolen för demokrati i Sverige, och jag skulle önska att ceremonin fullt ut vore en hyllning till demokratin. Och i mina ögon är monarkin en kvarleva från en fördemokratisk tid, och därmed har familjen Bernadotte inget i den ceremonin att göra.

Religionsfrihet ingår bland de mänskliga rättigheterna, finns formulerad i Europakonventionen och finns i Sverige beskriven i Regeringsformen (som är en av våra grundlagar). Dessutom är staten och kyrkan separerad sedan år 2000. Ceremonin för riksmötets öppnande bör därmed vara helt neutral när det gäller livsåskådning.

Det är dags för en reform! Jag hoppas det opinionsbildas framöver och kommer motioner på temat, kanske redan under allmänna motionstiden 2016.

2015-12-01:010 Riksdagen av Magnus Norden

Voteringar 2015/16

Hittills under nuvarande riksmöte (2015/16) har det varit 473 st voteringar i riksdagen. I följande två tabeller avser ’Antal’ antalet platser i riksdagen, medan övriga siffror den genomsnittliga andelen av ledamöterna per votering (och summerar upp till hundra procent).

I genomsnitt har var åttonde riksdagsledamot varit frånvarande vid voteringarna. De tre partierna som haft högst frånvaro (ca 1/6) är Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Givetvis gäller samma sak för riksdagsledamöter som alla andra, man kan vara sjuk, vabba eller vara ledig. Men jag skulle önska att vi skaffar oss ett system där samtliga 349 röster används vid varje votering. Ifall det innebär att respektive gruppledare får rösterna att fördela enligt partilinjen, någon typ av ersättare eller något annat är något som får analyseras och debatteras.

Parti Antal Ja Nej Nedlagd Frånvaro
Parti Antal Ja Nej Nedlagd Frånvaro
S 113 86.13 2.03 0.22 11.62
M 84 52.52 30.27 5.67 11.54
SD 49 46.33 28.93 9.57 15.18
MP 25 87.66 2.07 0.30 9.96
C 22 52.05 24.9 10.86 12.19
V 21 62.08 15.38 8.24 14.32
L 19 54.25 21.68 7.32 16.76
KD 16 46.18 23.35 13.95 16.52
Tot 349 65.40 16.90 5.02 12.68

En annan aspekt är konceptet med nedlagda röster. De tre partier som använt det mest under nuvarande riksmöte är KD, Centerpartiet och SD. Oavsett ifall man använder som en ’markering’ eller tycker att det man röstar om är ’felformulerat’ anser jag att man måste agera innan och aldrig använda ’nedlagda röster’. En ’passiv’ röst är alltid stöd för det resultat som ’vinner’. Sålänge man anser att man inte kan säga antingen ’Ja’ eller ’Nej’ i en votering har man ansvar att opinionsbilda och föra fram alternativa förslag. Ifall man inte lyckas i den processen måste man (i mina ögon) ta ställning och svara ’Ja’ eller ’Nej’. Ur mitt perspektiv är det en fråga om hur bra demokratin fungerar. Ifall man betraktar ’Ja’ / ’Nej’ som aktiva ställningstaganden i voteringar medan frånvaro eller en nedlagd röst är en passiv aktivitet (som båda stödjer ’vinnaren’). Enligt det synsättet är KD passiv i nästan en tredjedel, SD och Liberalerna är passiva nästan till en fjärdedel.

Parti Antal Aktiv Passiv
S 113 88.16 11.84
M 84 82.79 17.21
SD 49 75.26 24.74
MP 25 89.74 10.26
C 22 76.95 23.05
V 21 77.46 22.56
L 19 75.92 24.08
KD 16 69.53 30.47
Tot 349 82.30 17.70

2015-12-01:010 Riksdagen av Magnus Norden

Datum Beteckning Punkt Ja Nej Avst Frånv
2016-04-27 2015/16:FiU29 1 176 138 1 34
2016-04-27 2015/16:FiU42 1 252 44 19 34
2016-04-27 2015/16:MJU14 2 297 18 0 34
2016-04-27 2015/16:MJU14 8 240 75 0 34
2016-04-27 2015/16:MJU14 6 270 44 0 35
2016-04-27 2015/16:MJU14 14 294 20 0 35
2016-04-27 2015/16:MJU14 9 294 19 0 36
2016-04-27 2015/16:MJU14 1 188 127 0 34
2016-04-27 2015/16:MJU15 2 144 126 44 35
2016-04-27 2015/16:MJU15 3 240 75 0 34
2016-04-27 2015/16:MJU15 1 237 43 34 35
2016-04-27 2015/16:SoU7 38 278 19 17 35
2016-04-27 2015/16:SoU7 20 269 44 1 35
2016-04-27 2015/16:SoU7 13 295 19 0 35
2016-04-27 2015/16:SoU7 24 238 58 17 36
2016-04-27 2015/16:SoU7 16 187 38 90 34
2016-04-27 2015/16:SoU7 3 188 127 0 34
2016-04-27 2015/16:UbU15 8 187 44 77 41
2016-04-27 2015/16:UbU15 19 182 76 57 34
2016-04-27 2015/16:UbU15 20 188 127 0 34
2016-04-27 2015/16:UbU15 26 250 44 20 35
2016-04-27 2015/16:UbU15 9 294 20 0 35
2016-04-27 2015/16:UbU15 18 256 15 43 35
2016-04-21 2015/16:FiU25 11 143 42 100 64
2016-04-21 2015/16:KU13 2 228 42 15 64
2016-04-21 2015/16:KU14 7 216 70 0 63
2016-04-21 2015/16:KU14 3 244 42 0 63
2016-04-21 2015/16:KU16 18 244 42 0 63
2016-04-21 2015/16:KU16 1 227 16 43 63
2016-04-21 2015/16:KU16 17 215 70 1 63
2016-04-21 2015/16:KU18 1 244 42 0 63
2016-04-21 2015/16:KU18 3 231 55 0 63
2016-04-21 2015/16:KU18 6 173 113 0 63
2016-04-21 2015/16:MJU16 3 244 42 0 63
2016-04-21 2015/16:MJU16 7 269 15 1 64
2016-04-20 2015/16:FöU11 2 182 116 0 51
2016-04-20 2015/16:FöU13 3 181 118 0 50
2016-04-20 2015/16:FöU13 1 136 117 46 50
2016-04-20 2015/16:KU19 2 282 16 0 51
2016-04-20 2015/16:KrU10 2 167 69 62 51
2016-04-20 2015/16:KrU10 3 180 118 0 51
2016-04-20 2015/16:KrU10 1 279 19 0 51
2016-04-20 2015/16:KrU8 3 234 45 19 51
2016-04-20 2015/16:KrU8 2 229 69 0 51
2016-04-20 2015/16:KrU8 5 240 45 13 51
2016-04-20 2015/16:KrU8 4 279 19 0 51
2016-04-20 2015/16:NU14 4 262 19 17 51
2016-04-20 2015/16:NU14 6 282 17 0 50
2016-04-20 2015/16:NU14 3 168 69 62 50
2016-04-20 2015/16:NU14 1 181 118 0 50
2016-04-20 2015/16:NU17 9 285 13 0 51
2016-04-20 2015/16:NU17 3 181 118 0 50
2016-04-20 2015/16:NU17 8 264 35 0 50
2016-04-20 2015/16:NU17 4 218 44 35 52
2016-04-20 2015/16:TU13 20 253 44 0 52
2016-04-20 2015/16:TU13 2 285 13 0 51
2016-04-20 2015/16:TU13 11 216 13 69 51
2016-04-20 2015/16:TU13 3 154 45 99 51
2016-04-20 2015/16:TU13 1 180 118 0 51
2016-04-14 2015/16:FiU22 7 275 42 0 32
2016-04-14 2015/16:FiU22 1 286 19 12 32
2016-04-14 2015/16:JuU18 4 297 20 0 32
2016-04-14 2015/16:JuU18 24 299 18 0 32
2016-04-14 2015/16:JuU18 19 297 20 0 32
2016-04-14 2015/16:JuU18 7 190 127 0 32
2016-04-14 2015/16:JuU18 57 275 41 0 33
2016-04-14 2015/16:JuU18 44 274 42 0 33
2016-04-14 2015/16:JuU18 56 188 128 0 33
2016-04-14 2015/16:JuU20 9 296 20 0 33
2016-04-14 2015/16:JuU20 5 189 127 0 33
2016-04-14 2015/16:JuU20 38 294 22 0 33
2016-04-14 2015/16:JuU20 62 275 42 0 32
2016-04-14 2015/16:JuU20 24 294 21 0 34
2016-04-14 2015/16:JuU20 40 188 129 0 32
2016-04-14 2015/16:JuU20 60 274 42 0 33
2016-04-14 2015/16:KU17 18 275 42 0 32
2016-04-14 2015/16:KU17 3 188 129 0 32
2016-04-14 2015/16:KU17 1 273 42 0 34
2016-04-14 2015/16:KU17 10 286 31 0 32
2016-04-14 2015/16:TU11 6 264 11 41 33
2016-04-14 2015/16:TU11 10 275 42 0 32
2016-04-14 2015/16:TU11 9 275 42 0 32
2016-04-14 2015/16:TU11 2 238 79 0 32
2016-04-14 2015/16:TU11 4 297 20 0 32
2016-04-14 2015/16:TU9 8 178 20 118 33
2016-04-14 2015/16:TU9 1 188 129 0 32
2016-04-14 2015/16:TU9 4 275 42 0 32
2016-04-14 2015/16:UbU16 6 176 140 0 33
2016-04-14 2015/16:UbU16 4 206 11 100 32
2016-04-14 2015/16:UbU16 3 268 49 0 32
2016-04-14 2015/16:UbU16 9 286 11 17 35
2016-04-14 2015/16:UbU16 2 188 129 0 32
2016-04-14 2015/16:UbU17 11 296 20 0 33
2016-04-14 2015/16:UbU17 19 257 59 0 33
2016-04-14 2015/16:UbU17 7 236 80 0 33
2016-04-14 2015/16:UbU17 3 220 97 0 32
2016-04-14 2015/16:UbU17 13 275 42 0 32
2016-04-07 2015/16:CU13 1 175 115 0 59
2016-04-07 2015/16:CU13 5 121 41 126 61
2016-04-07 2015/16:CU15 8 272 18 0 59
2016-04-07 2015/16:CU15 12 272 18 0 59
2016-04-07 2015/16:CU15 6 230 42 18 59
2016-04-07 2015/16:JuU19 4 247 43 0 59
2016-04-07 2015/16:JuU19 2 176 71 42 60
2016-04-07 2015/16:JuU22 14 277 13 0 59
2016-04-07 2015/16:JuU22 7 272 18 0 59
2016-04-07 2015/16:JuU22 30 272 18 0 59
2016-04-07 2015/16:JuU22 5 219 71 0 59
2016-04-07 2015/16:JuU22 11 175 115 0 59
2016-04-07 2015/16:JuU22 8 278 12 0 59
2016-04-07 2015/16:JuU22 41 236 54 0 59
2016-04-07 2015/16:KU15 2 218 72 0 59
2016-04-07 2015/16:KU15 6 230 18 42 59
2016-04-07 2015/16:KU15 4 248 41 1 59
2016-04-07 2015/16:KU15 3 248 42 0 59
2016-04-07 2015/16:KU15 7 248 41 1 59
2016-04-07 2015/16:KU15 9 277 12 0 60
2016-04-07 2015/16:KU15 11 206 13 71 59
2016-04-06 2015/16:AU7 13 258 16 33 42
2016-04-06 2015/16:AU7 4 290 18 0 41
2016-04-06 2015/16:AU7 2 234 74 0 41
2016-04-06 2015/16:AU7 1 289 19 0 41
2016-04-06 2015/16:AU7 6 179 127 2 41
2016-04-06 2015/16:AU7 12 289 18 0 42
2016-04-06 2015/16:AU7 7 249 40 18 42
2016-04-06 2015/16:AU7 8 232 37 37 43
2016-04-06 2015/16:CU14 17 289 18 0 42
2016-04-06 2015/16:CU14 4 216 75 17 41
2016-04-06 2015/16:CU14 2 180 107 21 41
2016-04-06 2015/16:CU14 1 252 17 38 42
2016-04-06 2015/16:CU14 18 168 140 0 41
2016-04-06 2015/16:CU14 9 181 127 0 41
2016-04-06 2015/16:CU14 6 181 127 0 41
2016-04-06 2015/16:CU14 10 289 18 0 42
2016-04-06 2015/16:CU14 7 180 127 0 42
2016-04-06 2015/16:FöU4 1 269 38 0 42
2016-04-06 2015/16:KU12 2 164 144 0 41
2016-04-06 2015/16:KrU7 13 270 38 0 41
2016-04-06 2015/16:KrU7 4 291 16 0 42
2016-04-06 2015/16:KrU7 11 270 38 0 41
2016-04-06 2015/16:KrU9 1 253 17 38 41
2016-04-06 2015/16:KrU9 5 181 127 0 41
2016-04-06 2015/16:KrU9 8 268 39 0 42
2016-04-06 2015/16:KrU9 11 270 38 0 41
2016-04-06 2015/16:NU15 2 179 127 1 42
2016-04-06 2015/16:NU15 10 195 113 0 41
2016-04-06 2015/16:NU15 1 157 75 76 41
2016-04-06 2015/16:NU15 8 214 19 74 42
2016-04-06 2015/16:NU15 1 144 17 147 41
2016-04-06 2015/16:NU15 9 196 111 0 42
2016-04-06 2015/16:SfU11 2 255 53 0 41
2016-04-06 2015/16:SfU11 1 249 38 20 42
2016-04-06 2015/16:SfU14 4 217 37 54 41
2016-04-06 2015/16:SfU14 3 194 75 38 42
2016-04-06 2015/16:SfU14 1 218 20 69 42
2016-04-06 2015/16:SfU14 15 270 38 0 41
2016-04-06 2015/16:SfU14 2 258 17 33 41
2016-04-06 2015/16:SfU14 6 162 38 108 41
2016-04-06 2015/16:SfU14 13 161 75 71 42
2016-04-06 2015/16:SfU14 7 254 17 37 41
2016-04-06 2015/16:SfU14 11 270 38 0 41
2016-04-06 2015/16:SfU14 9 237 17 53 42
2016-04-06 2015/16:SfU15 2 270 38 0 41
2016-04-06 2015/16:SfU15 1 217 38 53 41
2016-04-06 2015/16:SfU15 8 250 38 20 41
2016-04-06 2015/16:SfU15 4 218 38 52 41
2016-04-06 2015/16:SfU15 10 236 38 34 41
2016-04-06 2015/16:SfU15 6 198 15 95 41
2016-04-06 2015/16:SfU15 7 181 127 0 41
2016-04-06 2015/16:SoU10 2 195 113 0 41
2016-03-23 2015/16:FiU40 1 248 42 0 59
2016-03-23 2015/16:KrU6 9 218 72 0 59
2016-03-23 2015/16:KrU6 25 248 41 0 60
2016-03-23 2015/16:KrU6 27 232 42 15 60
2016-03-23 2015/16:KrU6 2 260 12 18 59
2016-03-23 2015/16:KrU6 1 173 115 0 61
2016-03-23 2015/16:KrU6 15 218 71 0 60
2016-03-23 2015/16:KrU6 7 200 17 72 60
2016-03-23 2015/16:NU12 2 133 115 42 59
2016-03-23 2015/16:NU13 4 276 14 0 59
2016-03-23 2015/16:NU13 2 130 116 43 60
2016-03-23 2015/16:NU13 7 162 42 86 59
2016-03-23 2015/16:NU13 3 175 115 0 59
2016-03-23 2015/16:NU13 5 175 113 0 61
2016-03-23 2015/16:NU13 9 161 129 0 59
2016-03-23 2015/16:SkU19 1 236 42 12 59
2016-03-23 2015/16:SkU19 4 278 12 0 59
2016-03-23 2015/16:TU10 1 159 114 15 61
2016-03-23 2015/16:TU10 12 248 42 0 59
2016-03-23 2015/16:TU10 3 246 42 0 61
2016-03-17 2015/16:FiU26 1 157 131 0 61
2016-03-17 2015/16:MJU10 8 248 40 0 61
2016-03-17 2015/16:MJU10 3 172 114 0 63
2016-03-17 2015/16:MJU10 1 232 40 16 61
2016-03-17 2015/16:MJU10 4 269 18 0 62
2016-03-17 2015/16:SfU12 4 248 40 0 61
2016-03-17 2015/16:SfU12 2 177 111 0 61
2016-03-17 2015/16:SoU6 11 268 20 0 61
2016-03-17 2015/16:SoU6 13 173 115 0 61
2016-03-17 2015/16:SoU6 9 228 40 20 61
2016-03-17 2015/16:SoU6 24 275 11 1 62
2016-03-17 2015/16:SoU6 25 211 40 37 61
2016-03-17 2015/16:SoU6 12 268 20 0 61
2016-03-17 2015/16:SoU6 21 173 114 0 62
2016-03-17 2015/16:SoU6 1 201 70 16 62
2016-03-17 2015/16:SoU6 14 231 17 40 61
2016-03-17 2015/16:SoU6 19 272 16 0 61
2016-03-16 2015/16:AU6 2 189 126 1 33
2016-03-16 2015/16:AU6 1 145 75 96 33
2016-03-16 2015/16:FöU7 13 241 75 0 33
2016-03-16 2015/16:FöU7 17 152 44 120 33
2016-03-16 2015/16:FöU7 12 170 127 19 33
2016-03-16 2015/16:JuU21 9 189 127 0 33
2016-03-16 2015/16:JuU21 18 272 44 0 33
2016-03-16 2015/16:JuU21 19 234 44 38 33
2016-03-16 2015/16:JuU21 4 296 20 0 33
2016-03-16 2015/16:JuU21 1 296 20 0 33
2016-03-16 2015/16:JuU23 9 198 91 26 34
2016-03-16 2015/16:JuU23 8 189 127 0 33
2016-03-16 2015/16:MJU11 1 190 126 0 33
2016-03-16 2015/16:MJU11 2 296 20 0 33
2016-03-16 2015/16:MJU11 4 253 44 19 33
2016-03-16 2015/16:MJU11 3 198 118 0 33
2016-03-16 2015/16:MJU6 3 272 44 0 33
2016-03-16 2015/16:MJU6 2 294 21 0 34
2016-03-16 2015/16:MJU6 1 241 75 0 33
2016-03-09 2015/16:CU16 2 184 127 0 38
2016-03-09 2015/16:CU16 3 183 129 0 37
2016-03-09 2015/16:FöU5 2 292 20 0 37
2016-03-09 2015/16:FöU5 4 292 20 0 37
2016-03-09 2015/16:FöU5 3 276 36 0 37
2016-03-09 2015/16:SkU18 4 201 78 33 37
2016-03-09 2015/16:SkU18 1 160 79 73 37
2016-03-09 2015/16:SkU18 13 275 13 22 39
2016-03-09 2015/16:SkU20 3 292 20 0 37
2016-03-09 2015/16:SkU20 15 276 36 0 37
2016-03-09 2015/16:SkU20 14 183 129 0 37
2016-03-09 2015/16:SkU20 19 299 13 0 37
2016-03-09 2015/16:SkU20 8 292 20 0 37
2016-03-09 2015/16:SoU9 1 198 78 36 37
2016-03-09 2015/16:UbU12 3 276 36 0 37
2016-03-09 2015/16:UbU12 4 178 78 56 37
2016-03-09 2015/16:UbU12 5 198 114 0 37
2016-03-09 2015/16:UbU13 3 290 22 0 37
2016-03-09 2015/16:UbU13 5 238 73 0 38
2016-03-09 2015/16:UbU13 7 183 129 0 37
2016-03-03 2015/16:MJU7 8 262 46 0 41
2016-03-03 2015/16:MJU7 6 186 122 0 41
2016-03-03 2015/16:MJU7 9 186 122 0 41
2016-03-03 2015/16:MJU7 3 262 46 0 41
2016-03-03 2015/16:MJU7 5 169 139 0 41
2016-03-03 2015/16:MJU9 4 215 93 0 41
2016-03-03 2015/16:MJU9 9 262 46 0 41
2016-03-03 2015/16:MJU9 10 167 141 0 41
2016-03-03 2015/16:MJU9 5 169 93 46 41
2016-03-03 2015/16:MJU9 3 262 46 0 41
2016-03-03 2015/16:MJU9 1 140 122 46 41
2016-03-03 2015/16:SoU18 1 295 13 0 41
2016-03-03 2015/16:SoU18 2 221 74 13 41
2016-03-02 2015/16:AU5 2 293 18 0 38
2016-03-02 2015/16:AU5 3 293 18 0 38
2016-03-02 2015/16:AU5 1 266 45 0 38
2016-03-02 2015/16:FöU8 2 187 124 0 38
2016-03-02 2015/16:FöU8 15 266 45 0 38
2016-03-02 2015/16:FöU8 1 266 17 28 38
2016-03-02 2015/16:FöU8 8 168 142 0 39
2016-03-02 2015/16:JuU13 2 266 45 0 38
2016-03-02 2015/16:JuU25 2 296 15 0 38
2016-03-02 2015/16:JuU25 4 266 45 0 38
2016-03-02 2015/16:JuU25 5 296 15 0 38
2016-03-02 2015/16:MJU8 6 277 33 1 38
2016-03-02 2015/16:MJU8 7 253 13 44 39
2016-03-02 2015/16:MJU8 5 265 44 1 39
2016-03-02 2015/16:MJU8 3 292 18 0 39
2016-03-02 2015/16:MJU8 4 289 22 0 38
2016-03-02 2015/16:SkU16 1 151 74 86 38
2016-03-02 2015/16:SkU16 6 243 18 50 38
2016-03-02 2015/16:SkU16 4 142 124 45 38
2016-03-02 2015/16:SkU16 2 296 15 0 38
2016-03-02 2015/16:SkU16 8 158 44 108 39
2016-03-02 2015/16:SkU16 9 297 13 0 39
2016-03-02 2015/16:SkU21 2 266 45 0 38
2016-03-02 2015/16:SkU21 4 187 124 0 38
2016-03-02 2015/16:UU11 1 289 22 0 38
2016-03-02 2015/16:UU11 2 270 19 22 38
2016-03-02 2015/16:UbU10 3 297 14 0 38
2016-03-02 2015/16:UbU10 7 248 45 18 38
2016-03-02 2015/16:UbU10 4 289 22 0 38
2016-03-02 2015/16:UbU10 8 265 45 0 39
2016-03-02 2015/16:UbU11 1 187 109 14 39
2016-03-02 2015/16:UbU11 17 151 74 85 39
2016-03-02 2015/16:UbU11 13 265 45 0 39
2016-03-02 2015/16:UbU11 8 293 17 0 39
2016-03-02 2015/16:UbU11 7 292 17 0 40
2016-03-02 2015/16:UbU11 12 294 13 0 42
2016-03-02 2015/16:UbU11 11 297 13 0 39
2016-03-02 2015/16:UbU9 7 187 124 0 38
2016-02-25 2015/16:NU10 1 133 114 38 64
2016-02-25 2015/16:NU10 3 150 68 65 66
2016-02-25 2015/16:NU10 4 201 19 65 64
2016-02-25 2015/16:UbU6 1 247 38 0 64
2016-02-10 2015/16:JuU17 6 193 32 73 51
2016-02-10 2015/16:JuU17 10 280 18 0 51
2016-02-10 2015/16:JuU17 9 236 45 16 52
2016-02-10 2015/16:JuU17 5 270 12 16 51
2016-02-10 2015/16:JuU17 12 252 45 0 52
2016-02-10 2015/16:JuU17 1 281 16 0 52
2016-02-10 2015/16:JuU17 2 165 117 16 51
2016-02-10 2015/16:KrU4 2 253 45 0 51
2016-02-10 2015/16:KrU4 5 181 117 0 51
2016-02-10 2015/16:KrU4 4 213 84 0 52
2016-02-10 2015/16:KrU4 8 181 117 0 51
2016-02-10 2015/16:KrU4 6 286 12 0 51
2016-02-10 2015/16:KrU4 1 286 12 0 51
2016-02-10 2015/16:KrU5 1 239 45 14 51
2016-02-10 2015/16:KrU5 2 253 45 0 51
2016-02-10 2015/16:NU8 2 163 74 61 51
2016-02-10 2015/16:NU8 1 237 45 16 51
2016-02-10 2015/16:NU8 3 120 118 60 51
2016-02-10 2015/16:NU9 9 253 44 0 52
2016-02-10 2015/16:NU9 2 162 16 117 54
2016-02-10 2015/16:NU9 1 136 117 44 52
2016-02-10 2015/16:NU9 4 281 16 0 52
2016-02-10 2015/16:TU8 1 282 16 0 51
2016-02-10 2015/16:UU4 1 237 16 45 51
2016-02-03 2015/16:JuU2 2 290 21 0 38
2016-02-03 2015/16:KU4 9 267 43 0 39
2016-02-03 2015/16:KU4 2 268 43 0 38
2016-02-03 2015/16:NU7 5 169 124 18 38
2016-02-03 2015/16:NU7 2 185 125 0 39
2016-02-03 2015/16:NU7 5 286 17 5 41
2016-02-03 2015/16:NU7 4 251 43 16 39
2016-02-03 2015/16:SfU10 4 176 118 16 39
2016-02-03 2015/16:SfU10 2 179 118 14 38
2016-02-03 2015/16:SfU10 3 293 17 0 39
2016-02-03 2015/16:SoU4 1 261 50 0 38
2016-02-03 2015/16:SoU4 3 275 34 0 40
2016-02-03 2015/16:SoU4 2 268 43 0 38
2016-02-03 2015/16:TU6 1 251 43 17 38
2016-02-03 2015/16:TU6 4 186 124 0 39
2016-02-03 2015/16:TU6 2 294 17 0 38
2016-02-03 2015/16:TU7 3 186 124 0 39
2016-02-03 2015/16:TU7 2 169 112 30 38
2016-01-27 2015/16:AU4 1 262 38 0 49
2016-01-27 2015/16:AU4 2 283 17 0 49
2016-01-27 2015/16:CU10 2 161 139 0 49
2016-01-27 2015/16:JuU26 1 262 38 0 49
2016-01-27 2015/16:UU9 1 176 17 107 49
2016-01-20 2015/16:SfU9 1 200 96 19 34
2016-01-20 2015/16:UbU8 2 272 41 0 36
2016-01-13 2015/16:SoU3 1 218 40 13 78
2016-01-13 2015/16:SoU3 3 258 15 0 76
2015-12-17 2015/16:FiU5 2 232 83 15 19
2015-12-17 2015/16:FöU1 1 252 53 25 19
2015-12-17 2015/16:FöU1 7 196 135 0 18
2015-12-17 2015/16:FöU1 3 196 135 0 18
2015-12-17 2015/16:FöU1 10 196 135 0 18
2015-12-17 2015/16:FöU1 5 270 18 43 18
2015-12-17 2015/16:FöU1 6 179 152 0 18
2015-12-17 2015/16:JuU24 1 175 39 117 18
2015-12-17 2015/16:JuU24 3 176 114 41 18
2015-12-17 2015/16:JuU24 15 247 43 41 18
2015-12-17 2015/16:JuU24 2 214 43 74 18
2015-12-17 2015/16:JuU24 7 256 34 41 18
2015-12-16 2015/16:MJU12 1 177 126 15 31
2015-12-16 2015/16:MJU2 3 273 46 0 30
2015-12-16 2015/16:MJU2 4 305 14 0 30
2015-12-16 2015/16:SkU1 2 259 46 14 30
2015-12-16 2015/16:UFöU1 3 302 17 0 30
2015-12-16 2015/16:UFöU1 1 256 63 0 30
2015-12-16 2015/16:UFöU2 7 272 46 0 31
2015-12-16 2015/16:UFöU2 3 290 15 14 30
2015-12-16 2015/16:UFöU2 2 205 99 15 30
2015-12-16 2015/16:UFöU2 5 245 46 28 30
2015-12-16 2015/16:UFöU2 6 271 46 1 31
2015-12-15 2015/16:AU2 6 146 125 46 32
2015-12-15 2015/16:AU2 1 147 46 124 32
2015-12-15 2015/16:AU2 2 192 76 49 32
2015-12-15 2015/16:AU2 3 226 15 76 32
2015-12-15 2015/16:AU2 5 207 18 91 33
2015-12-15 2015/16:JuU1 5 256 47 15 31
2015-12-15 2015/16:JuU1 20 285 18 15 31
2015-12-15 2015/16:JuU1 51 193 125 0 31
2015-12-15 2015/16:JuU1 4 194 122 0 33
2015-12-15 2015/16:JuU1 13 257 46 15 31
2015-12-15 2015/16:MJU1 3 257 46 15 31
2015-12-15 2015/16:MJU1 2 147 45 123 34
2015-12-15 2015/16:TU1 5 146 124 47 32
2015-12-15 2015/16:TU1 2 160 147 10 32
2015-12-15 2015/16:TU1 4 285 18 13 33
2015-12-15 2015/16:TU1 3 191 124 1 33
2015-12-15 2015/16:UU2 5 258 46 13 32
2015-12-15 2015/16:UU2 4 128 77 112 32
2015-12-15 2015/16:UU5 1 253 46 18 32
2015-12-10 2015/16:FiU18 1 244 39 0 66
2015-12-10 2015/16:NU1 1 132 37 113 67
2015-12-10 2015/16:NU3 1 132 38 113 66
2015-12-09 2015/16:CU1 1 128 116 36 69
2015-12-09 2015/16:CU1 5 214 32 35 68
2015-12-09 2015/16:CU1 3 135 35 111 68
2015-12-09 2015/16:CU1 2 147 116 18 68
2015-12-09 2015/16:CU9 2 263 18 0 68
2015-12-09 2015/16:JuU7 1 198 83 0 68
2015-12-09 2015/16:JuU7 10 159 83 39 68
2015-12-09 2015/16:JuU7 3 179 102 0 68
2015-12-09 2015/16:JuU7 13 197 84 0 68
2015-12-09 2015/16:JuU7 11 164 83 34 68
2015-12-09 2015/16:JuU7 15 165 116 0 68
2015-12-09 2015/16:JuU7 21 212 69 0 68
2015-12-09 2015/16:JuU7 19 247 34 0 68
2015-12-09 2015/16:JuU7 5 151 130 0 68
2015-12-09 2015/16:JuU7 4 244 35 0 70
2015-12-09 2015/16:KrU1 6 234 34 13 68
2015-12-09 2015/16:SfU1 5 266 33 0 50
2015-12-09 2015/16:SfU1 8 252 15 32 50
2015-12-09 2015/16:SfU1 2 171 73 55 50
2015-12-09 2015/16:SfU1 3 225 74 0 50
2015-12-09 2015/16:SfU2 4 161 71 49 68
2015-12-09 2015/16:SfU2 3 215 34 32 68
2015-12-09 2015/16:SfU3 5 244 42 13 50
2015-12-09 2015/16:SfU3 7 270 15 13 51
2015-12-09 2015/16:SfU3 6 195 73 31 50
2015-12-09 2015/16:SfU3 8 152 42 105 50
2015-12-09 2015/16:SkU13 1 247 34 0 68
2015-12-09 2015/16:SkU8 2 248 33 0 68
2015-12-09 2015/16:UU1 2 180 69 32 68
2015-12-03 2015/16:SfU4 3 164 122 14 49
2015-12-03 2015/16:SfU4 1 147 35 119 48
2015-12-03 2015/16:SfU4 4 215 18 69 47
2015-12-03 2015/16:SfU4 2 161 73 66 49
2015-12-03 2015/16:SkU7 1 262 35 0 52
2015-12-03 2015/16:SkU9 2 266 36 0 47
2015-12-02 2015/16:AU1 1 177 39 98 35
2015-12-02 2015/16:KU1 2 164 39 111 35
2015-12-02 2015/16:KU1 1 196 80 38 35
2015-12-02 2015/16:MJU5 3 274 40 0 35
2015-12-02 2015/16:MJU5 2 186 128 0 35
2015-11-25 2015/16:FiU1 1 143 112 48 46
2015-11-25 2015/16:FiU1 2 143 114 48 44
2015-11-25 2015/16:FöU3 8 244 20 40 45
2015-11-25 2015/16:FöU3 1 266 39 0 44
2015-11-25 2015/16:UU7 1 257 46 0 46
2015-11-25 2015/16:UU8 1 282 23 0 44
2015-11-25 2015/16:UbU5 2 284 21 0 44
2015-11-19 2015/16:TU5 1 173 116 0 60
2015-11-19 2015/16:UbU4 1 272 17 0 60
2015-11-18 2015/16:JuU6 3 185 128 0 36
2015-11-18 2015/16:JuU6 2 184 128 0 37
2015-11-18 2015/16:JuU8 1 185 128 0 36
2015-11-18 2015/16:JuU8 9 184 128 0 37
2015-11-18 2015/16:JuU8 5 294 19 0 36
2015-11-18 2015/16:NU4 11 290 19 0 40
2015-11-18 2015/16:NU4 3 293 19 1 36
2015-11-18 2015/16:NU4 5 149 127 37 36
2015-11-18 2015/16:NU4 7 168 143 0 38
2015-11-18 2015/16:SfU7 1 215 97 0 37
2015-11-18 2015/16:SfU7 2 163 96 53 37
2015-11-18 2015/16:SfU8 1 183 130 0 36
2015-11-18 2015/16:SfU8 2 260 38 15 36
2015-11-11 2015/16:FiU6 1 287 19 0 43
2015-11-11 2015/16:SfU5 1 158 149 0 42
2015-11-11 2015/16:SfU5 3 252 41 14 42
2015-11-11 2015/16:SfU5 2 288 19 0 42
2015-11-04 2015/16:CU3 3 176 106 19 48
2015-11-04 2015/16:CU3 4 286 15 0 48
2015-11-04 2015/16:CU3 2 282 17 0 50
2015-11-04 2015/16:CU3 1 285 16 0 48
2015-11-04 2015/16:JuU5 1 300 0 0 49
2015-11-04 2015/16:SkU4 1 261 40 0 48
2015-10-21 2015/16:NU6 2 247 19 20 63
2015-10-21 2015/16:NU6 1 150 112 26 61
2015-10-21 2015/16:TU2 1 246 41 0 62
2015-10-14 2015/16:NU5 2 254 43 0 52

Voteringsrobotar?

Jag funderar ofta på ifall ledamöterna i riksdagen (och motsvarande i kommun och landsting men inte lika ofta om EU-parlamentet) är voterings-robotar. De gör säkert massa andra bra (ur demokratihänseende) saker på sin arbetstid, men ifall de i praktiken alltid är bundna till partiets linje vid alla voteringar kan ju lika gärna respektive gruppledare gå dit och berätta hur partiets röster används. På det sättet skulle det ju även bli tydligare för medborgarna att det är så det fungerar.
I princip kan man ju förstås resonera att befolkningen röstar på partier i valen (det går förvisso att kryssa personer) och att platserna i riksdagen (landsting/kommun) hör till respektive parti, och därmed hävda att befolkningen får ’partiernas vilja’ i olika frågor (proportionellt mot valresultatet). Å andra sidan är det en rimlig approximation (imho) att de olika ledamöterna i hög utsträckning delar den värdegrund / åsiktsbas som det parti de representerar står för, och att de har tagit del av diskussioner inom sitt parti om olika frågor så att de har god kännedom om partiets gemensamma åsikter och resonemang kring olika frågor. I genomsnitt borde de gissningsvis i rätt hög utsträckning ”rösta enligt partilinjen” även om de tillåts vara människor snarare än robotar / slavar i samband med voteringarna.
Politiker kan ju vara kända för att vara passionerade i olika frågor, och jag skulle uppleva det som en bättre fungerande demokrati ifall ledamöterna i parlamentet fick rösta enligt sin egen övertygelse. Dessutom skulle jag föredra att varje votering i riksdagen summerade ihop till 349 röster på antingen ’ja’ eller ’nej’. Att personer kan vara sjuka eller ’vabba’ eller vara lediga kan ju vara hänt precis som på alla andra arbetsplatser (och i förekommande fall kanske den minst dåliga approximationen är att respektive gruppledare tillåts lägga de rösterna på partiets linje). Däremot konceptet med ’nedlagda röster’ är jag skeptisk till. Att inte kunna eller vilja ha en åsikt innebär ju konsekvenser i varje fråga, och att partier använder det för att ’markera’ något tycker jag är helt weird och förkastligt. Som jag ser det behöver varje ledamot ta sig tid att komma fram till vilket av ’ja’ eller ’nej’ som är bäst (eller ’minst dåligt’) inför varenda votering. Jag som medborgare förväntar mig att de politker som representerar oss på de olika nivåerna fattar så genomarbetade beslut det bara går. Ifall tillräckligt många tycker att ett förslag är dåligt är det deras jobb att argumentera mot förslag och isåfall jobba fram andra förslag som de behöver ’sälja in’ till det aktuella parlamentariska forumet.
2015-12-01:010 riksdagen

Open Data

Tillgången på öppna data ökar, men kan alltid bli bättre. Sverige har rätt lång tradition av offentlighesprincipen men vi behöver ändå ligga på våra politiker i riksdag, landsting och kommuner så att mer information blir tillgängligt på ett maskinläsbart sätt på EU, nationell nivå, län och landsting och kommunalt.

Datum Beteckning Titel
2016-03-02  Interpellation 2015/16:460  Öppna data
2015-11-18  Svar på skriftlig fråga 2015/16:302  Öppna Data
2015-11-11  Skriftlig fråga 2015/16:302  Öppna data
2015-10-02  Motion 2015/16:933  Offentliga databaser
2015-09-30  Motion 2015/16:229  Öppna data
2015-08-04 SoU 2015:66 Slutbetänkande av E-delegationen
2015-06-16  Interpellation 2014/15:715  Öppna data
2015-03-30  Statens offentliga utredningar 2015:33  Uppgiftslämnarservice för företagen
2013-12-05  Statens offentliga Utredningar 2013:80  Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen
2013-11-28  Tilläggsdirektiv 2013:111  Tilläggsdirektiv till Uppgiftslämnarutredningen (N 2012:01)
2013-11-04 SoU 2013:75 Organisering av framtidens e-förvaltning
2012-04-26  Kommittedirektiv 2012:35  Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen
2012-10-03  Motion 2012/13:Fi222  Tillgången till offentliga data
2010-03-25  Kommittedirektiv 2010:32  Tilläggsdirektiv till E-delegationen (Fi 2009:01)
2009-10-19 SoU 2009:86 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning

2015-09-10: Interpellationsdebatt 2014/15:715 Öppna data

2015-12-01:010 Helgeandsholmen by Magnus Norden

Victoria Opinionsbildar

Tidigare i veckan gick information ut om att Victoria Bernadotte utsetts av FN och dess generalsekreterare Ban Ki-moon till en av dryga dussinet internationella ambassadörer. Jag sympatiserar med FN som organisation och koncept, och tycker att det aktuella initiativet låter behjärtansvärt.

Min ena fundering i sammanhanget handlar om hur nomineringsprocessen gick till. Jag utgår från att FN inte kastade tärning bland medlemsländernas befolkning. Gissningsvis hade medlemsländer möjlighet att nominera personer, och isåfall kanske vår riksdag eller regering initierade någon process på temat. Om den allmänna uppfattningen är att ’vita 50+ män från västvärlden’ tenderar att få uppdrag så är ju ’kvinna yngre än 40’ ett sätt att adressera både ålder och kön (även om man denna gång inte fick med etnisk / kulturell bakgrund, socioekonomisk hemvist eller andra aspekter). Vilka valde man bland för att få fram den svenska kandidaten? Kunde personer med lämplig bakgrund / relevant utbildning / adekvata erfarenheter söka eller bli nominerade? I Sverige bör det ju finnas många kompetenta personer som passar in på etiketten ’kvinna yngre än 40’, och det kan ju funnits betydligt fler än en som skulle vilja bli påtänkta för det aktuella uppdraget.

Min andra fundering i sammanhanget handlar om att vår statschef eller medlemmar i dennes familj sedan Torekovskompromissen inte bör opinionsbilda eller verka politiskt. I det aktuella exemplet kanske de flesta uppfattar både uppdragsgivaren och initiativet som behjärtansvärda (och utnämningen skedde rimligtvis med riksdagens goda minne), men ska det på det principiella planet göra någon skillnad? Det aktuella uppdraget är väldigt opinionsbildande, och passar inte med det vi säger om vad statschefen ska pyssla med i det avseendet. Dessutom har ju kungafamiljen ett stort nätverk och goda möjligheter att påverka och opinionsbilda, vilket de använder ibland. Men de går inte att ifrågasätta, de kan inte ställas till svars och de svarar nästan aldrig på frågor i de fallen.

Jag tycker att Torekovskompromissen har passerat sitt bästföredatum med råge. Låt oss i samband med dess 45årsdag i augusti se till att ompröva saken, och sikta på en avveckling av monarkin och tills dess att vi är framme där bör vi reformera hur dagens implementation av monarki fungerar i Sverige. En fråga man behöver prata om inför monarkins avveckling är ifall man vill ersätta statschefen med något nytt, och vilka befogenheter denna ska ha. En aspekt är hur mycket politik / opinionsbildning den personen ska få ägna sig åt (mer eller mindre än nuvarande statschef?)

Somliga menar kanske att Victoria har en del egenskaper som passar för vissa typer av uppdrag. För mig kan hon gärna få tacka nej till monarkin (och samtidigt passa på att uppmuntra sin pappa att gå i pension och sina syskon att bli rallyförare och lyxhustru i London) och söka jobb som internationell opinionsbildare (kanske i Ban Ki-moons regi) ifall hon vill pyssla med det. Eller så kan hon ställa upp i något lämpligt val ifall hon vill bli representant för Sverige i något avseende. Jag har ingen åsikt om henne som person (eller någon av hennes släktingar), min poäng är att alla jobb / roller / ämbeten som finansieras av allmänna medel ska tillsättas antingen via en demokratisk process eller baserat på kompetens.

Direktiv 2015:95

Jag såg följande på facebook och twitter:

FLASH Svenska staten förbereder filtrering av internet:
Svenska staten är på väg att för första gången tvinga operatörerna till filtrering av internet. Den nya spelutredningen handlar officiellt om att regeringen ’vill införa en licens för att släppa in fler aktörer på den svenska spelmarknaden’. Men de som inte får licensen ska stängas ute ’på ett effektivt sätt’ via ett tvingande IP-filter som gör det omöjligt för vanliga användare att nå sajterna… 2016-01-22 Bahnhof

Min spontana reaktion var att man bör ta saker på nätet med några nypor salt, och att Bahnhof kanske överreagerar en smula. Efter att ha kollat runt lite tycks bakgrunden vara att Håkan Hallstedt (på Lotteri-inspektionen) i höstas utsågs till regeringens spelutredare och ska fram till våren 2017 arbeta med en utredning enligt kommittedirektiv 2015:95 (se även längre version som pdf resp html). Inspel till denna puck tycks vara:

Den nuvarande lotterilagen (1994:1000) gäller sedan 1995, så det finns säkert anledning att se över den (EU, teknikutveckling, en helt annan tillgång till nät, ändrade spelvanor osv). EU har tydligen synpunkter på Sveriges spelmonopol, och spelmissbruk är säkert problematiskt för vissa personer. Det finns säkerligen mer kvalificerade personer än jag själv som kan ge input i frågan, och jag hoppas att resultatet av direktivet (2015:95) blir så bra som möjligt. Men det som oroar mig i sammanhanget är att man ens bollar tanken om ’ip-blockning’. Jag känner att en sådan lagstiftning kan öppna upp för helt andra konsekvenser och problem än de som formuleras i ovanstånde direktiv och utredningar. Jag har ingen åsikt om Svenskt spelmonopol (men rent generellt är jag försiktig med monopol, i de flesta fall tror jag inte sådana är bra), och jag sympatiserar både med att man vill skydda folk från spelmissbruk och styra upp konsumentskydd.

Jag hoppas att så många personer som möjligt funderar över implikationer av den typen av förslag och opinionsbildar, och hör av sig till sina favoritpolitiker med input innan beslut fattas. Som alltid finns det inte ”någon” som borde styra upp saker, vi alla har ansvar att ta hand om det samhälle vi delar med varandra och försöka se till att det blir så bra som möjligt. Ett förslag till tag för er som gillar sociala media är #DIR201595 (efter direktivets benämning hos riksdagen, sök på Dir 2015:95). Censur är dåligt, oavsett vilka föresatser man anser sig ha! Repeat after me: NO2CENSORSHIP!

2007-11-18:066 Taggtråd (Foto: Magnus Norden)

2007-11-18:066 Fences by Magnus Norden

Oscar II och Strindberg

Under veckan som gick var det årsdagen för två födelsedagar: Oscar II (21 januari 1829) och August Strindberg (22 januari 1849).

Strindberg tycks (baserat på citat) inte varit en anhängare till monarkin.

I anslutning till firandet av 60-årsdagen för Oscar II hölls ett protestmöte / demonstration mot monarkin, där Hjalmar Branting, August Palm, Anders Hansson Janhekt och Fredrik Sterky talade.

I SocialDemokraten kunde man 26 januari 1889 läsa att resultatet bland annat blev följande resolution:

 • I betraktande af att monarkin är oförenlig med nutidens folkliga sträfvanden och demokratiska uppfattning i allmänhet;
 • Att den alltid står hotande för freden, i det monarki och militarism äro oskiljaktiga;
 • Att den i regeln alltid (utom någon gång af särskilda egoistiska beräkningar) stödjer sig på den folket utplundrande och frihetsfientliga öfverklassen;
 • Förklarar mötet, att det är hvarje demokratiskt och rättsinnad medborgares pligt att arbeta på monarkins afskaffande och ersättande med republikanska institutioner, hvilka ensamma äro förenliga med den fria folkstaten.
 • Slutligen förklarar mötet, att på grund af konung Oskars ställning i främsta rummet till rösträttsfrågan är det värdigaste svar Stockholms arbetare och demokratiskt sinnade medborgare kunna gifva vid hans utställningsfärd genom hufvudstaden i morgon, att han helsas med fullständig tystnad.

Dessa personer kan uppfattas som tidiga förespråkare för republik, men efter drygt 125 år har vi fortfarande kvar monarkin som en del av vårat statsskick. Sedan dess verkar arbetarrörelsen somnat i frågan. Även om man kan hävda att det finns andra trängande frågor i samhället hävdar jag att vi bör ha simultankapacitet. Varken demokrati eller människors lika värde är oviktiga frågor. Jag ser inga hinder för LO att opinionsbilda i frågan. Socialdemokraterna verkar strunta i frågan sedan Torekovskompromissen och mumlar om ’opinionsläge’ när någon lyfter frågan. Många politiska kompromisser / överenskommelser har betydligt kortare livslängd än 45 år (Decemberöverenskommelsen blev inte ens ett år) och riksdagen fattar många beslut utan att gömma sig bakom ’folkopinionen’. De flesta av partierna som finns representerade i riksdagen säger sannolikt inte emot att demokrati är viktigt och att människor ska ha lika värde inför lagen.

I väntan på att riksdagen fattar beslut om monarkins avvecklande finns minst två spår man (både vi som befolkning och de partier som finns i riksdagen) bör ta initiav kring: komma igång med en diskussion kring hur vårat statsskick och demokrati ska se ut efter monarkin (det finns olika alternativ) och att reformera hur nuvarande monarki fungerar sålänge den finns kvar.

demonstration 1889-01-20 i stockholm

Torekovskompromissen

I mitten av augusti 1971 utarbetades en kompromiss på Hotell Kattegatt mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna. Det innebär att kompromissen har 45 år / ett dussin mandatperioder bakom sig. Majoriteten av de riksdagsledamöter som representerar oss under nuvarande mandatperiod var inte riksdagspolitiker då, och en icke försumbar andel av Sveriges nuvarande befolkning var inte ens födda 1971. Jag vet inte hur väl kompromissen återspeglade åsikter hos riksdagen eller befolkningen 1971, men jag ser inte att man kan anta att den gör det idag. Det är dags att fundera över ifall Torekovskompromissen passerat sitt ’bäst före-datum’ / ’sista förbrukningsdatum’. Ett antal politiska överenskommelser / kompromisser (däribland Decemberöverenskommelsen som inte ens höll ett år) har haft betydligt kortare livslängd där man omprövat / omförhandlat eller förkastat och då har politikerna fått förhålla sig till det nya läget.

Jag anser att vi bör avveckla monarkin eftersom jag menar att den är en kvarleva från fördemokratisk tid som inte hör hemma i Sverige 2016. Inget offentligt ämbete ska ärvas. Alla arbeten / roller / ämbeten som finansieras med offentliga medel ska tillsättas via antingen en demokratisk process eller baserat på kompetens / färdigheter, och efter tillsättningen ska det gå att förstå vad beslutet baserades på. Dessutom ska alla verksamheter inom stat / landsting / kommun vara granskningsbara och följa offentlighetsprincipen. Jag anar dock att det inte finns en riksdagsmajoritet under nuvarande mandatperiod som är beredd att driva ’Monarkins avveckling’ (trots att åtminstone fyra av partierna ’i princip’ borde vara intresserade av frågan, och det finns riksdagsledamöter från alla partier (utom ett eller två) som har lagt republikvänliga motioner). Men även under de förutsättningarna finns ju ett antal förbättringsområden när det gäller nuvarande upplägg som det kan ske opinionsbildning kring och motioner att skriva. Dessutom bör man locka till diskussion till vilka alternativ som ses som mest relevanta den dag vi genomför avvecklingen.

 • Definiera alla entiteter kring statschefen i juridisk och statsvetenskaplig bemärkelse, gör samtliga av dessa granskningsbara och ge konstitutionsutskottet och riksrevisionen i uppdrag att utföra en årlig granskning.
 • Offentlighetsprincipen har i Sverige (i likhet med Tryckfrihetsförordningen) spår i grundlagen sedan 1766 och därmed kan vi fira dess 250årsjubileum i år. Det kan vara ett skäl till varför det vore bra att driva frågan om fullständig insyn i verksamheter som finansieras av offentliga medel, och entiteterna kring monarkin har mycket att förbättra i den frågan.
 • Reformera organisationen och finansieringen av monarkin och dess entiteter, och gör statschefen till GD för dessa och en lön (som hanteras på liknande sätt som för regeringschefen) och skrota apanage i dess nuvarande form och låt ekonomin för monarkientiteterna (hovstater mfl) vara helt granskningsbara.
 • Kungafamiljen har ett stort nätverk och har goda möjligheter att opinionsbilda och ha inflytande. Även om de inte ”ska” blanda sig i politik så låter de sig aldrig granskas, ifrågasättas eller ställas i svars när de ändå utnyttjar sitt inflytande. Här bör man definiera regelverket tydligare, och även hur man följer upp och vilka möjligheter det finns för KU och andra att ’tillrättavisa’.
 • Tydliggör gränsdragningen mellan statschefens ämbetsutövande och privatliv, och även när det gäller ämbetets egendom jämfört med kungafamiljens ’privata’ ägande.
 • Tydliggör gränsdragningen för immunitet för Statschefen
 • Definiera vilka arbetsuppgifter/uppdrag som är relevanta för statschefen inom ramen för det som finansieras av offentliga medel, och avveckla övriga (eller fundera på ifall statschefen får ta sidouppdrag på konsultbasis). Ingår det att sälja stridsflygplan och andra vapensystem?
 • Tilldela statschefen och dennes familj fullständig religionsfrihet. Det känns bisarrt att successionsordning tvingar statschefen att tro på den Augsburgiska bekännelsen anno 1593 som fördömmer ”irrläror” som till exempel Islam. Om man ska tolka vår grundlag bokstavligen tvingar den alltså kungafamiljen att dissa över en miljard av världens befolkning.
 • Ordnar och medaljer är helt förlegat, och ska inte hanteras av skattefinansierade personer.
 • Scouterna och frimurarna kanske är skoj sällskap för dess medlemmar, men inget som skattefinansierade personer ska sköta på arbetstid.

Jag ser dessutom riksdagen som den ultimata symbolen för Sveriges demokrati, medan jag betraktar monarkin som en relik och kvarleva från en fördemokratisk epok. Utifrån det ser jag det som osmakligt att monarken har någon delaktighet i riksmötets öppnande överhuvudtaget. Jag önskar att öppningsceremonin för riksmötet skulle vara en hyllning till demokratin helt utan inblandning av familjen Bernadotte. Statschefen ska i mina ögon inte ha några roller / uppdrag inom riksdagen överhuvudtaget. Utrikensnämnden skulle kunna ledas av någon lämplig representant från regeringen, och talmannen skulle kunna överta de uppgifter som är relevanta för riksdagsarbetet.

2015-12-01:004 Helgeandsholmen by Magnus Norden
2015-12-01:010 Helgeandsholmen by Magnus Norden

Demokratins år

Beroende på hur man räknar / definierar saker skulle man kunna betrakta 1917 (parlamentarism och Gustaf V), 1918 (allmän och lika rösträtt i kommunala val för män), 1919 (allmän och lika rösträtt för kvinnor och män) eller 1921 (första valet med kvinnlig rösträtt) som viktiga årtal för demokratin i Sverige. Och som hundraårsminne av det skulle man kunna utropa ’Demokratins år’ i Sverige 2017 (eller 2018, 2019 eller 2021 beroende på vilket av åren man väljer).

Jag ser ett flertal skäl att ha ett sådant år, framförallt för att påminna om att det samhälle vi delar med varandra är ett gemensam projekt för oss alla, och att alla berörda institutioner jobbar för att locka så många som möjligt att engagera sig i samhällsfrågor, och visa att det är relevant, och vilka vägar som finns. Både partier och olika samhällsorgan bör vara delaktiga (riks, landsting och kommun) likaså grundskolor och gymnasier. Man bör anstränga sig för att nå ut till så många grupper som möjligt, med olika socioekonomisk situation. Som jag ser det bör det vara en riksangelägenhet, men jag vet inte vart frågan ska lyftas och initieras? Riksdagen? De olika partierna?

Som av en händelse kan vi i år fira 250årsjubileum av tryckfrihetsförordningen 1766. Det är lätt att ta demokrati och våra grundläggande rättigheter för givet – men låt oss inte göra det!

2007-11-18:066 democracy by magnus norden

Statschefens immunitet

Diskussionen är visserligen från januari 2012, men det har inte hänt något i frågan sedan dess (eller knappt sedan Torekovskompromissen i början av 1970-talet). Även statsråd har en begränsad immunitet i sin ämbetsutövning. I debatten verkar Beatrice Ask vara av åsikten att frågan mest handlar om att de som är republikaner tar varje chans att driva ’sin’ fråga.

När man läser motioner på riksdagens hemsida som är relaterade till statsskick verkar majoriteten ’gå hela vägen’, och även om jag sympatiserar med målsättningen (monarkins avveckling) skulle jag gärna se att det kommer fler motioner som tar delsteg. Dessutom tror jag att såna motioner har större chans att få gehör, och då skulle vi åtminstone röra oss i rätt riktning.

2015-12-01:010 Helgeandsholmen (foto: Magnus Norden)

God jul och gott nytt 2016!

Jag har inte skickat analoga julkort på länge, men det betyder inte att jag ignorerar alla mina medmänniskor. God jul till er alla! Hoppas alla får det bra framöver!

I vår del av världen hör de flesta till de tio mest priviligierade procenten i världen, vi alla har mat på bordet och tak över huvudet. De flesta har jobb, vi lever i en hyffsat välfungerande demokrati som inte varit utsatt för krig på länge. Skola och sjukvård är tillgänglig för alla. Alla kan läsa och räkna. Men även i Sverige finns det förbättringspotential. Det förekommer brist på jämlikhet baserat på exempelvis ålder, kön, etnisk och kulturell bakgrund.

Religiösa hävdar ibland att julen är en kristen helg, medan andra påpekar att man i skandinavien firade midvintern redan i förkristen tid. Andra kanske tycker att man firar att vi på norra halvklotet går mot ljusare tider, ytterligare andra vill primärt umgås med sina nära och kära.

Tror man på reklam verkar det primära målet vara att omsätta så mycket stålar som möjligt. Vissa har dock inte tillräckligt med pengar att ge sina barn en sån god jul de skulle vilja, medan andra känner sig extra ensam en period av året som många associerar med umgänge. Ytterligare andra har inget tak över huvudet och inget jobb.

Men som sagt: hoppas alla får en så bra avslutning på 2015 som möjligt och ett bra 2016! Det finns mycket att göra i det samhälle vi delar med varandra, och på den jord vi lånar av våra barn. Det är inte bara ’någon annans’ ansvar, utan vi alla behöver hjälpas år på de sätt vi kan.

2015-07-17:022 Ölandstok (Foto: Magnus Norden)

2015-07-17:022 Ölandstok av Magnus Norden

2015-05-14:007 Gullviva (Foto: Magnus Norden)

2015-05-14:007 Cowslips / Primula Veris by Magnus Norden

2015-05-14:006 Kungsängslilja (Foto: Magnus Norden)

2015-05-14:006 Snakeshead / Fritillaria Meleagris by Magnus Norden

2007-09-23:027 Ros (Foto: Magnus Norden)

2007-09-23:027 Rose by Magnus Norden

Demokratiutredning 2014

Jag var på en dragning apropå Demokratiutredningen 2014. Det var en del där ett par av forskarna berättade lite om sina resultat, och en paneldebatt med bland andra Björn von Sydow och Lars Leijonborg. Det var både intressant och inspirerande, och det känns som att det finns en hel del att göra för att få fler att känna sig delaktiga i samhället och kring beslut och den demokratiska processen.

Man kan betrakta år 1917 som ett viktigt årtal i utvecklingen av Sveriges demokrati. Man skulle kunna leka med tanken att Sverige deklarerar år 2017 som ’Demokratins år’ och försöka få fler att känna sig delaktiga och hitta vägar för att påverka olika frågor.

2015-12-01:003 Riksdagshuset, foto: Magnus Norden
2015-12-01:010 Riksdagshuset, foto: Magnus Norden