Open Data

Tillgången på öppna data ökar, men kan alltid bli bättre. Sverige har rätt lång tradition av offentlighesprincipen men vi behöver ändå ligga på våra politiker i riksdag, landsting och kommuner så att mer information blir tillgängligt på ett maskinläsbart sätt på EU, nationell nivå, län och landsting och kommunalt.

Datum Beteckning Titel
2016-03-02  Interpellation 2015/16:460  Öppna data
2015-11-18  Svar på skriftlig fråga 2015/16:302  Öppna Data
2015-11-11  Skriftlig fråga 2015/16:302  Öppna data
2015-10-02  Motion 2015/16:933  Offentliga databaser
2015-09-30  Motion 2015/16:229  Öppna data
2015-08-04 SoU 2015:66 Slutbetänkande av E-delegationen
2015-06-16  Interpellation 2014/15:715  Öppna data
2015-03-30  Statens offentliga utredningar 2015:33  Uppgiftslämnarservice för företagen
2013-12-05  Statens offentliga Utredningar 2013:80  Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen
2013-11-28  Tilläggsdirektiv 2013:111  Tilläggsdirektiv till Uppgiftslämnarutredningen (N 2012:01)
2013-11-04 SoU 2013:75 Organisering av framtidens e-förvaltning
2012-04-26  Kommittedirektiv 2012:35  Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen
2012-10-03  Motion 2012/13:Fi222  Tillgången till offentliga data
2010-03-25  Kommittedirektiv 2010:32  Tilläggsdirektiv till E-delegationen (Fi 2009:01)
2009-10-19 SoU 2009:86 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning

2015-09-10: Interpellationsdebatt 2014/15:715 Öppna data

2015-12-01:010 Helgeandsholmen by Magnus Norden