Etikettarkiv: Statsskick

Reklam eller faktoid?

2017-10-25 Stockholm Palace by Magnus Norden

Bra och gullig?

Ibland hör man monarkiförespråkare hävda saker i linje med ’Kungen gör bra reklam för Sverige’, ’Kungen är bra för exportindustrin’ eller ’Kungen är bra för turistnäringen’. Jag antar att de menar att monarkin därmed bör vara kvar som statsskick i landet, med disclaimern att de samtidigt tycker att monarkin är ’harmlös’ och inte ’gör någon större skada’ och att vi har en folkvald riksdag som har den politiska makten.

Ifall de tre utsagorna vore sanna men vi hade haft en ondsint diktator skulle nog de flesta förespråka en förändring av statsskicket. Så vart ligger den filosofiska gränsen mellan att statschefen är ’en harmlös symbolfigur’ och ’en diabolisk diktator’ när de tre utsagorna slutar att duga som argument för status quo?

Min åsikt är att de tre utsagorna inte stämmer, och att det finns filosofiska argument kring nuvarande statsskick trots att vissa tycks mena att statschefen är en ’harmlös symbolfigur som inte gör någon större skada’.

Faktoid och export

Jag menar att utsagorna är faktoider som upprepats så många gånger att välvilligt inställda personer väljer att uppfatta dem som sanna. Det finns inga empiriska studier som styrker något sådant samband. Att titta på Sverige specifikt och spekulera om hur det varit om statsskicket vore något annat har ett begränsat vetenskapligt värde, och internationella jämförelser för länder som är monarkier med republiker (eller andra statsskick) och dess turistnäring/export har inte heller påvisat något samband. Länder som Frankrike, Tyskland och USA lyckas både exportera och locka turister.

När det gäller export tror jag det handlar om flera olika saker:

 • Internationella samarbeten (inom Nato kanske man premierar andra medlemsländer när det gäller inköp av exempelvis vapensystem och inom EU finns ju den inre marknaden och tullunionen)
 • Handelsavtal
 • Frihandel versus tullar/importkvoter/protektionism
 • Kontakter
 • Relationen mellan pris och kvalitet

Jag tvivlar på att en figur med en titel från en fördemokratisk tid har någon speciellt stor påverkan i de sammanhangen.

Turism

Vad lockar turister? Jag gissar att följande typ av fenomen kan bidra:

 • Vi har fin natur
 • Allemansrätten
 • Vi är en modern sekulär demokrati utan alltför hög grad av kriminalitet och korruption
 • Vissa av våra städer är fina
 • Det är inte alltför dyrt här jämfört med andra turistorter i västvärlden
 • Utbud av museum, kyrkor och slott som visar en delmängd av vår månghundraåriga historia

Jag tror inte att man lockar turister med att en viss familj anses ’magisk’ eller ’förmer än andra’ baserat på vilka deras förfäder var, och inte heller att statschefen tillsätts via arv snarare än kompetens eller någon demokratisk process. Vissa turister är kanske intresserade av historia, men låt titlar och processer från en fördemokratisk tid höra till historien. Argument som ’allas lika värde’ och att alla har en teoretisk chans att kunna skaffa sig vilket jobb de vill tror jag är bättre för landets varumärke.

Reklam och varumärken

Historiskt har Sverige haft en del naturresurser, exempelvis skog och järnmalm. Och efter andra världskriget var våra industrier, städer och infrastruktur inte lika sönderbombade och förstörda som vissa andra områden i Europa. Dessutom har vi under ett antal decennier goda förutsättningar när det gäller bildningsnivå och skolgång hos befolkningen som genomsnitt. Dessa har gynnat vår ekonomi och export, och kanske påverkat bilden av ’varumärket Sverige’.

Men varumärket har även påverkats av företag och personer som ASSA, Ericsson, SAAB, SKF, SSAB, Volvo, Skype, Dice, ABBA, Roxette, Ingmar Bergman, Astrid Lindgren, August Strindberg, IKEA, Mojang, Swedish Match, Alfred Nobel, Selma Lagerlöf, Dag Hammarskjöld, Raoul Wallenberg, Lennart Nilsson, Greta Garbo, Carl Larsson, Ingmar Stenmark, Björn Borg, Ellen Key, Zlatan och många fler.

I jämförelse tror jag att några kungar, drottningar och prinsessor gör rätt marginell skillnad när det gäller positiva vibbar kring landets varumärke.

2016-10-02 Stockholm Palace by Magnus Norden

Kostnader?

Beroende på ifall en person är för eller emot monarkin kanske något av argumenten ’monarkin är billig’ eller ’monarkin är dyr’ dyker upp. Den som är intresserad kan kolla på Budgetpropositionen 2018 under ’Rikets Styrelse’ och ’Statschefen’ (Utgiftsområde 1, paragraf 3) och hitta siffran 137 miljoner.

Ifall man är intresserad av en statistisk jämförelse kan kolla på exempelvis Budgetpropositionen 2008 under ’Rikets Styrelse’ och ’Statschefen’ (Utgiftsområde 1) och konstatera en höjning på 25.1 procentenheter på 10 år.
Ifall man besöker Statistiska Centralbyrån och jämför Konsumentprisindex november 2017 (som i dagsläget är den senast tillgängliga) med november 2007 noterar man att höjningen av KPI de senaste 10 åren är 9.6 procentenheter. Om man tycker att KPI är en skaplig approximation av inflation/kostnadsökningar så kan man notera att monarkins anslag ökat betydligt mer än ’de vanliga kostnadsökningarna’ under samma period.

Man kan ju såklart tycka att 137 miljoner är mycket pengar, och skulle kunna användas till något bättre i samhället – exempelvis infrastruktur eller inom omsorg eller skola.

Men å andra sidan så utgör det en rätt liten andel av statsbudgeten, och demokratin kostar nog mer än så. Monarkivänner hävdar ibland att alternativet är dyrare, men det beror ju på vilket av alla möjliga alternativ man pratar om. Jag har en ide om vilket alternativ jag skulle föredra, men eftersom vi lever i en demokrati bör en bredare diskussion ske om frågan då det finns flera möjliga upplägg.

Brist på insyn

Ifall man pratar om kostnader associerade med statsskicket är min invändning bristen på insyn och granskningsbarhet. Jag skulle föredra att monarkin blir en myndighet och statschefen får rollen GeneralDirektör med en väldefinierad lön och där myndighetens uppdrag och budget är väldefinierad och granskningsbar. Jag är av den starka åsikten att alla skattefinansierade verksamheter ska vara öppna och fullt ut granskningsbara. Och i den mån det förekommer några oegentligheter måste det finnas möjlighet till juridiska påföljder.

I riksdagen kommer frågan om statsskick upp mellan varven.

2016-10-02 Stockholm Palace by Magnus Norden

Motioner kring Statsskick 2016

Under veckan som gick tog Allmänna Motionstiden slut för riksmötet 2016/17, och såvitt jag kan se lämnades följande sex motioner in kring statsskicket.

Motion 2016/17:63  L Apanaget
Motion 2016/17:1051  C, L, MP, S, V  Dags att gå vidare från Torekovkompromissen
Motion 2016/17:1155  S Ett demokratiskt statsskick
Motion 2016/17:1156  S Demokratiskt vald statschef för barnens skull
Motion 2016/17:1158  S Ett demokratiskt statsskick
Motion 2016/17:1735  L Införande av republik

Utöver dessa kan Prop 2016/17: Budgetpropositionen Utgiftsområde 1: Rikets styrelse vara av intresse, där punkt 4 handlar om statschefen.

De 19 motionärerna kommer från 5 av de partier som finns representerade i riksdagen:

 • Anna-Lena Sörenson (S)
 • Birgitta Ohlsson (L)
 • Eva Lindh (S)
 • Hillevi Larsson (S)
 • Johan Andersson (S)
 • Johan Löfstrand (S)
 • Johanna Jönsson (C)
 • Lawen Redar (S)
 • Maria Weimer (L)
 • Mathias Sundin (L)
 • Mattias Ottosson (S)
 • Mia Sydow Mölleby (V)
 • Niclas Malmberg (MP)
 • Peter Persson (S)
 • Rasmus Ling (MP)
 • Robert Hannah (L)
 • Said Abdu (L)
 • Sara Karlsson (S)
 • Yasmine Larsson (S)
2016-10-02:024 Slottet av Magnus Norden

Reformera Riksmötets öppningsceremoni!

Varje år i september äger riksmötets öppnande rum och kan ses som startskottet för arbetsåret inom riksdagen. Ceremonin innefattar bland annat en riksdagsgudstjänst och en procedur med kungen. Grunderna för ceremonin finns definierade i Riksdagsordningen (2014:801).

Som jag ser det är riksdagen den ultimata symbolen för demokrati i Sverige, och jag skulle önska att ceremonin fullt ut vore en hyllning till demokratin. Och i mina ögon är monarkin en kvarleva från en fördemokratisk tid, och därmed har familjen Bernadotte inget i den ceremonin att göra.

Religionsfrihet ingår bland de mänskliga rättigheterna, finns formulerad i Europakonventionen och finns i Sverige beskriven i Regeringsformen (som är en av våra grundlagar). Dessutom är staten och kyrkan separerad sedan år 2000. Ceremonin för riksmötets öppnande bör därmed vara helt neutral när det gäller livsåskådning.

Det är dags för en reform! Jag hoppas det opinionsbildas framöver och kommer motioner på temat, kanske redan under allmänna motionstiden 2016.

2015-12-01:010 Riksdagen av Magnus Norden

Victoria Opinionsbildar

Tidigare i veckan gick information ut om att Victoria Bernadotte utsetts av FN och dess generalsekreterare Ban Ki-moon till en av dryga dussinet internationella ambassadörer. Jag sympatiserar med FN som organisation och koncept, och tycker att det aktuella initiativet låter behjärtansvärt.

Min ena fundering i sammanhanget handlar om hur nomineringsprocessen gick till. Jag utgår från att FN inte kastade tärning bland medlemsländernas befolkning. Gissningsvis hade medlemsländer möjlighet att nominera personer, och isåfall kanske vår riksdag eller regering initierade någon process på temat. Om den allmänna uppfattningen är att ’vita 50+ män från västvärlden’ tenderar att få uppdrag så är ju ’kvinna yngre än 40’ ett sätt att adressera både ålder och kön (även om man denna gång inte fick med etnisk / kulturell bakgrund, socioekonomisk hemvist eller andra aspekter). Vilka valde man bland för att få fram den svenska kandidaten? Kunde personer med lämplig bakgrund / relevant utbildning / adekvata erfarenheter söka eller bli nominerade? I Sverige bör det ju finnas många kompetenta personer som passar in på etiketten ’kvinna yngre än 40’, och det kan ju funnits betydligt fler än en som skulle vilja bli påtänkta för det aktuella uppdraget.

Min andra fundering i sammanhanget handlar om att vår statschef eller medlemmar i dennes familj sedan Torekovskompromissen inte bör opinionsbilda eller verka politiskt. I det aktuella exemplet kanske de flesta uppfattar både uppdragsgivaren och initiativet som behjärtansvärda (och utnämningen skedde rimligtvis med riksdagens goda minne), men ska det på det principiella planet göra någon skillnad? Det aktuella uppdraget är väldigt opinionsbildande, och passar inte med det vi säger om vad statschefen ska pyssla med i det avseendet. Dessutom har ju kungafamiljen ett stort nätverk och goda möjligheter att påverka och opinionsbilda, vilket de använder ibland. Men de går inte att ifrågasätta, de kan inte ställas till svars och de svarar nästan aldrig på frågor i de fallen.

Jag tycker att Torekovskompromissen har passerat sitt bästföredatum med råge. Låt oss i samband med dess 45årsdag i augusti se till att ompröva saken, och sikta på en avveckling av monarkin och tills dess att vi är framme där bör vi reformera hur dagens implementation av monarki fungerar i Sverige. En fråga man behöver prata om inför monarkins avveckling är ifall man vill ersätta statschefen med något nytt, och vilka befogenheter denna ska ha. En aspekt är hur mycket politik / opinionsbildning den personen ska få ägna sig åt (mer eller mindre än nuvarande statschef?)

Somliga menar kanske att Victoria har en del egenskaper som passar för vissa typer av uppdrag. För mig kan hon gärna få tacka nej till monarkin (och samtidigt passa på att uppmuntra sin pappa att gå i pension och sina syskon att bli rallyförare och lyxhustru i London) och söka jobb som internationell opinionsbildare (kanske i Ban Ki-moons regi) ifall hon vill pyssla med det. Eller så kan hon ställa upp i något lämpligt val ifall hon vill bli representant för Sverige i något avseende. Jag har ingen åsikt om henne som person (eller någon av hennes släktingar), min poäng är att alla jobb / roller / ämbeten som finansieras av allmänna medel ska tillsättas antingen via en demokratisk process eller baserat på kompetens.

Statschefens immunitet

Diskussionen är visserligen från januari 2012, men det har inte hänt något i frågan sedan dess (eller knappt sedan Torekovskompromissen i början av 1970-talet). Även statsråd har en begränsad immunitet i sin ämbetsutövning. I debatten verkar Beatrice Ask vara av åsikten att frågan mest handlar om att de som är republikaner tar varje chans att driva ’sin’ fråga.

När man läser motioner på riksdagens hemsida som är relaterade till statsskick verkar majoriteten ’gå hela vägen’, och även om jag sympatiserar med målsättningen (monarkins avveckling) skulle jag gärna se att det kommer fler motioner som tar delsteg. Dessutom tror jag att såna motioner har större chans att få gehör, och då skulle vi åtminstone röra oss i rätt riktning.

2015-12-01:010 Helgeandsholmen (foto: Magnus Norden)

Alternativ till Monarki

Ibland när man pratar om monarki och republik får man motfrågan ’Vill du att Sverige ska bli som USA?’. Men det finns flera olika alternativ, och fram tills dess att tillräckligt många riksdagspolitiker är beredda att lyfta frågan om monarkins avveckling bör man ha en diskussion om vad vi som befolkning vill ersätta den med. Här väljer jag att kalla eventuell ersättare för ’president’ men i princip kan man ju kalla rollen för något annat ifall man vill.

En möjlig tanke är att inte ersätta monarkin med något alls, och hävda att de inte tillför något relevant. Representanter från regeringen eller riksdagen bör vara med på de aktiviteter som är relevanta, talmannen kan utföra vissa ceremoniella uppgifter i anslutning till riksdagen (exempelvis dess öppnande) och utrikesministern eller talmannen skulle kunna vara ordförande för utrikesnämnden. Överbefälhavare och försvarsminister är de väsentligaste höga rollerna för militären, någon monark har inget att bidra med där. Att klippa band, delta i diverse pr-jippon och åka på Eriksgator, ordensväsendet, vara huvudscout och ha en hög roll inom frimurarna är irrelevanta aktiviteter för en representant för landet.

 • Vilka fördelar finns med att inte ersätta monark med president?
 • Vilka nackdelar finns med att inte ersätta monark med president?
 • Vilka fördelar finns med att ersätta monark med president?
 • Vilka nackdelar finns med att ersätta monark med president?

Ifall man ersätter monark med vald representant så finns det olika alternativ att fundera över:

 • Vem får kandidera?
 • Hur bör nomineringsprocessen fungera?
 • Bör man ha en övre gräns för hur länge en person får vara president (antal år eller mandatperioder)?
 • Vilka fördelar finns med att president har samma längd på mandatperiod (i eller ur fas) som riksdagen?
 • Vilka nackdelar finns med att president har samma längd på mandatperiod (i eller ur fas) som riksdagen?
 • Vilka fördelar finns med att president har längre mandatperiod än riksdagen?
 • Vilka nackdelar finns med att president har längre mandatperiod än riksdagen?
 • Direkt eller indirekt val?
 • Vilka fördelar finns med folkvald president?
 • Vilka nackdelar finns med folkvald president?
 • Vilka fördelar finns med indirekt vald president (exempelvis av riksdagen)?
 • Vilka nackdelar finns med indirekt vald president (exempelvis av riksdagen)?
 • Om man anser att makten ska ligga hos riksdag och regering på samma sätt som idag, finns några risker att folkvald president kan konkurrera med eller underminera riksdag/regering?
 • Borde en vald president få ägna sig åt opinionsbildning eller vara inblandad i riksdagens arbete på något sätt under sin ämbetsperiod? Även om dagens monark i teorin inte har politisk makt så har dessa ett stort nätverk och goda möjligheter att opinionsbilda i olika frågor – vilket de även gör mellan varven, oftast utan att ställas till svars eller vilja bemöta kritik.
 • Dagens statschef har en del att önska när det gäller insyn i ekonomi och verksamhet, och organisationen kring densamma är inte väldefinierad i juridisk och statsvetenskaplig mening, och riksrevionen och konstitutionsutskottet har begränsade möjligheter att granska. Hur vill vi förbättra punkter som dessa kring kommande president?

Finland är nära Sverige både geografiskt och kulturellt, kan vi lära oss något av deras erfarenheter? Kan vi hämta inspiration och lärdomar från Tyskland och Frankrike? Finns något att lära av USA? Finns det några rojaliströrelser i Finland, Tyskland, Frankrike och USA? Och hur låter isåfall deras retorik, och vad har de för stöd i opinionen?

Hur lika eller olika är statsskicken i Europas monarkier (Andorra, Belgien, Danmark, England, Holland, Luxemburg, Monaco, Norge, Spanien) och hur fungerar de republikanska rörelserna där?

En aspekt i sammanhanget är opinionsläget, och jag blev tipsad om en undersökning från SOM-institutet på Göteborgs universitet som är rätt intressant. En fråga som jag saknar i opinionsundersökningar kring statsskick är följande: ’Antag att Sverige vore en välfungerande demokrati där man avvecklat monarkin sedan flera årtionden: skulle du vilja återinföra monarkin och isåfall varför?’.

Kongress Repf

Lördagen 18 april var det dags för republikanska föreningens kongress som i år var på Norra Latin.
På förmiddagen var ett seminarium på temat ’Hur republiken Sverige ska styras’ med Maria Weimer (FP), Rasmus Ling (MP), Mia Sydow (V) och Teres Lindberg (S) i panelen och Mats Einarsson som moderator.
Efter lunch var ett seminarium på temat ’Så slopar vi monarkin’ med Birger Schlaug, Lisa Bjurwald och Johan Åsard samt Ursula Berge som moderator.
Utöver det utsågs Pehr Gyllenhammar till årets republikan. Dagen avrundades med ett årsmöte under eftermiddagen, där vi informerades om en del intrikata händelser under föregående år och ordinarie aktiviteter samt utsåg ny styrelse däribland Yasmin Larsson som ny ordförande.
Dagen var givande och inspirerande, och jag tänkte fylla på med lite tankar om vårat statsskick inom kort.

2015-04-18:001 Norra Latin (Foto: Magnus Norden)

2015-04-18:001 Norra Latin by Magnus Norden

2015-04-18:002 Mia Sydow (Foto: Magnus Norden)

2015-04-18:002 Mia Sydow by Magnus Norden

2015-04-18:004 Teres Lindberg och Maria Weimer (Foto: Magnus Norden)

2015-04-18:004 Teres Lindberg and Maria Weimer by Magnus Norden

2015-04-18:023 Johan Åsard och Birger Schlaug (Foto: Magnus Norden)

2015-04-18:023 Johan Åsard and Birger Schlaug by Magnus Norden

2015-04-18:036 Kim Höglund (Foto: Magnus Norden)

2015-04-18:036 Kim Höglund by Magnus Norden

2015-04-18:041 Jonas Lundgren (Foto: Magnus Norden)

2015-04-18:041 Jonas Lundgren by Magnus Norden

2015-04-18:053 Yasmine Larsson (Foto: Magnus Norden)

2015-04-18:053 Yasmine Larsson by Magnus Norden