Etikettarkiv: OpenData

Öppna data

Sedan november 2003 finns EU-direktivet 2003/98/EG som handlar om ’Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn’ (även kallat PSI-direktivet) som i Sverige adresseras av PSI-lagen (Lag 2010:566). I maj 2019 släpptes utredningsdirektivet Bättre förutsättningar för tillgång till och vidareutnyttjande av öppna data och offentlig digital information (Dir 2019:20) med tilläggsdirektiven Dir 2019:88 och Dir 2020:37 eftersom EU förväntas uppdatera nämnda direktiv.

Några initiativ inom riksdagen kring öppna data:

Några resurser kring öppna data:

2016-10-02 Riksdagen Magnus Norden
2019-12-10 Riksdagen av Magnus Norden

Open Data

Tillgången på öppna data ökar, men kan alltid bli bättre. Sverige har rätt lång tradition av offentlighesprincipen men vi behöver ändå ligga på våra politiker i riksdag, landsting och kommuner så att mer information blir tillgängligt på ett maskinläsbart sätt på EU, nationell nivå, län och landsting och kommunalt.

Datum Beteckning Titel
2016-03-02  Interpellation 2015/16:460  Öppna data
2015-11-18  Svar på skriftlig fråga 2015/16:302  Öppna Data
2015-11-11  Skriftlig fråga 2015/16:302  Öppna data
2015-10-02  Motion 2015/16:933  Offentliga databaser
2015-09-30  Motion 2015/16:229  Öppna data
2015-08-04 SoU 2015:66 Slutbetänkande av E-delegationen
2015-06-16  Interpellation 2014/15:715  Öppna data
2015-03-30  Statens offentliga utredningar 2015:33  Uppgiftslämnarservice för företagen
2013-12-05  Statens offentliga Utredningar 2013:80  Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen
2013-11-28  Tilläggsdirektiv 2013:111  Tilläggsdirektiv till Uppgiftslämnarutredningen (N 2012:01)
2013-11-04 SoU 2013:75 Organisering av framtidens e-förvaltning
2012-04-26  Kommittedirektiv 2012:35  Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen
2012-10-03  Motion 2012/13:Fi222  Tillgången till offentliga data
2010-03-25  Kommittedirektiv 2010:32  Tilläggsdirektiv till E-delegationen (Fi 2009:01)
2009-10-19 SoU 2009:86 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning

2015-09-10: Interpellationsdebatt 2014/15:715 Öppna data

2015-12-01:010 Helgeandsholmen by Magnus Norden