Flaggdagar i Sverige?

I förordningen om allmänna flaggdagar (1982:270) reglerar regeringen flaggningen i Sverige. Totalt har vi 17 allmänna flaggdagar, och av de baseras 6 st på att tre godtyckliga personer lyckas med bravaden att ha namnsdag (28 januari, 12 mars och 8 augusti) och att de föddes (30 april, 14 juli och 23 december).
Man kan ställa sig frågan varför vi överhuvudtaget behöver officiella flaggdagar, men om vi nu ska ha såna: vore det inte bättre ifall de uppmärksammar något väsentligt? Till exempel 8 mars, 24 maj (till minne av riksdagsbeslut 1919 om allmän rösträtt) och 4 december (till minne av beslut 1865 att avveckla ståndsriksdagen).
Jag hoppas att riksdagsledamöter lämnnar in förslag under allmänna motionstiden om att lägga till vettigare flaggdagar.