Riksmötets Öppnande 2016

Tisdagen 13 septemper är det dags för Riksmötets öppnande 2016, och den proceduren innefattar både kungen och kyrkobesök ( grunderna för ceremonin finns beskrivna i 1 kap. 4 § i riksdagsordningen ).

Man kan betrakta riksdagen som den ultimata symbolen för demokrati i Sverige, och enligt min mening borde dess öppningsceremoni vara en hyllning till demokrati, parlamentarism, allas möjlighet att påverka och allas lika värde.

Samtidigt betraktar jag monarkin som en kvarleva från en fördemokratisk tid, och anser inte att monarken ens ska ha någon symbolisk roll inom riksdagen eller dess ceremonier. Alla uppgifter bör utföras av folkvalda.

Och eftersom kyrka och stat är åtskilda sedan ett antal år (åtminstone på pappret) och religionsfrihet ingår både i vår grundlag och FNs/EUs formuleringar kring de mänskliga rättigheterna så borde riksdagens öppningsceremoni (och samtliga andra procedurer) vara helt neutral när det gäller livsåskådning.

helgeandsholmen, foto: magnus norden