Rymdinitiativ i Sverige?

Under det senaste året har ett visst intresse formulerats för ’rymden’ inom riksdagen. 2015-09-02 landade SoU 2015:72: En rymdstrategi för nytta och tillväxt på statsrådets Helene Hellmark Knutsson bord, och den baserades på kommitedirektiven Dir 2014:57 En nationell rymdstrategi och Dir 2015:42 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en nationell rymdstrategi.

2015-10-02 lämnades Motion 2015/16:915 Rymd, besöksnäring och tillväxt som behandlades inom Betänkande 2015/16:UbU17 Forskning vilken debatterades och beslutades i april 2016.

2016-04-15 lämnades Fr 2015/16:1123 Rymdstrategi för nytta och tillväxt in av Betty Malmberg och 2016-06-08 lämnades Ip 2015/16:711 Rymdturism i Sverige in av Mathias Sundin som 2016-09-08 resulterade i Interpellationsdebatten Rymdturism i Sverige

Ett område där det inte förekommit någon aktivitet inom Sverige är World Space Week som inrättades 1999 av FN som ett årligt evenemang. En aspekt som jag tänker mig är att om man lockar unga personer att få ett intresse kring rymden / astronomi skulle det kunna utgöra en gateway drug för att studera matematik, naturvetenskap och ingenjörsämnen. Kommuner och skola skulle kunna göra initiativ inom ramen för sin verksamhet, och det borde inte behöva medföra jättekostnader eller merarbete.
2016-09-11:005 Måne, foto: Magnus Norden