2019 Oktober JVM

2019-10-11Node JS 12.12.0
2019-10-11WebPack JS 4.41.1
2019-10-08Yarn pkg 1.19.1
2019-10-03React 16.10.2
2019-10-02Spring Boot 2.1.9
2019-10-01Preact js 10.0.0
2019-09-24Tiny MCE 5.0.16
2019-09-23Font Awesome 5.11.2
2019-09-18Scala 2.13.1
2019-09-17Java 13
2019-09-05Gradle 5.6.2
2019-08-27Maven 3.6.2
2019-08-06Spring Boot 1.5.22
2019-08-02Groovy 2.5.8
2019-07-22Netbeans 11.1
2019-07-16Java 12.0.2
2019-07-16Java 11.0.4
2019-07-16Java 8 Update 221
2019-07-11Grails 4.0.0
2019-06-19Play Framework 2.7.3
2019-06-06Clojure 1.10.1
2019-05-20Grails 3.3.10
2019-05-10Groovy 2.4.17
2019-05-01jQuery 3.4.1
2019-04-03Sass 3.7.4
2019-04-03Spring Boot 2.0.9
2019-02-26Leiningen 2.9.1
2019-02-13Bootstrap 4.3.1
2019-02-13Bootstrap 3.4.1
2018-10-29Thymeleaf 3.0.11
2018-07-17Java 10.0.2
2018-06-25Linux Kernel 4.16.18
2018-01-16Java 9 Update 4
2016-09-14jQuery UI 1.12.1
2016-07-25Bootstrap 3.3.7
2016-05-20jQuery 1.12.4 och jQuery 2.2.4
2015-02-15:029 java by magnus norden
2015-02-15:030 java by magnus norden

Neutral lagstiftning?

Staten och kyrkan uppfattas möjligen som separata entiteter, men lagstiftningen är inte helt neutral när det gäller livsåskådningar i Sverige år 2019. En viss justering ägde rum 1971 för att minska Svenska kyrkans dominans, och en viss uppdelning skedde år 2000. Som en parentes kan nämnas att en handfull svenska medborgare enligt lag inte har religonsfrihet, och i dagsläget hör de personerna till familjen Bernadotte.


Sommaren 2016 initierades en utredning (Dir 2016:62) Översyn av statens stöd till trossamfund och sommaren 2017 kompletterades den (Dir 2017:63) med Tilläggsdirektiv till Utredningen om Översyn av statens stöd till trossamfund och under våren 2018 presenterades resultatet (SoU 2018:18) Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige som varit ute på remiss-runda till ett antal intressenter. En relaterat direktiv (Dir 2018:19) Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning initierades 2018 och resulterade 2019 i (SoU 2019:35) i Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (som också gjorde en remiss-runda).

När jag kollar på Christer Nylanders interpellation till Amanda Lind upplever jag att hon duckar lite för om regeringen vill adressera frågan om neutralitet, och således indikerar hon inte heller ifall det kan initieras inom den närmaste framtiden. Som sekulär ateist och medlem i humanisterna tycker jag att staten ska förhålla sig neutral kring livsåskåningar både när det gäller lagstifning och bidrag. Eftersom jag är en smula biased kan jag tipsa om humanisternas remiss-svar till utredningen.

2015-12-01 Riksdagen, Foto: Magnus Norden

2019 Oktober Astronomisk Kalender

Månens faser under Oktober

 • 2019-09-28: Månen närmast jorden (357800 km)
 • 2019-09-28: Nymåne
 • 2019-10-05: Växande halvmåne
 • 2019-10-10: Månen längst från jorden (405900 km)
 • 2019-10-13: Fullmåne
 • 2019-10-21: Avtagande halvmåne
 • 2019-10-26: Månen närmast jorden (361300 km)
 • 2019-10-28: Nymåne
 • 2019-11-04: Växande halvmåne

Kvällshimlen under Oktober

 • 2019-10-03: Venus 3° norr om Spica
 • 2019-10-03: Månen 8° norr om Antares
 • 2019-10-03: Månen 2° norr om Jupiter
 • 2019-10-05: Månen 0.5° S om Saturnus.
 • 2019-10-09: Drakoniderna i maximum. Synliga 6-11 okt
 • 2019-10-17: Månen 8° söder om Pleiaderna (Alcyone)
 • 2019-10-17: Månen 3° norr om Aldebaran
 • 2019-10-21: Månen 6° söder om Pollux
 • 2019-10-22: Orioniderna i maximum. Synliga 16-26 okt
 • 2019-10-23: Månen 3° norr om Regulus
 • 2019-10-26: Månen 5° norr om Mars
 • 2019-10-28: Uranus i opposition
 • 2019-10-29: Månen 4° norr om Venus
 • 2019-10-29: Månen 7° norr om Merkurius
 • 2019-10-30: Merkurius 3° söder om Venus
 • 2019-10-30: Månen 7° norr om Antares
 • 2019-10-31: Månen 1.5° norr om Jupiter

Rymdfartshistoria under Oktober

Aktiviteter i September

Newsfeed

2019-01-21 Blodmåne (Foto: Magnus Norden)

2019-01-21 Lunar eclipse by Magnus Norden

2014-11-25 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)

2014-11-25:013 Sundown at Brunnsviken by Magnus Norden

2011-12-10 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)

2011-12-10:011 Lunar Eclipse by Magnus Norden

2019 September JVM

2019-09-13WebPack JS 4.40.2
2019-08-06Spring Boot 2.1.8
2019-09-05Gradle 5.6.2
2019-09-03Node JS 12.10.0
2019-09-02Tiny MCE 5.0.15
2019-08-27Maven 3.6.2
2019-08-23Font Awesome 5.10.2
2019-08-18Preact js 8.5.2
2019-08-08React 16.9.0
2019-08-06Spring Boot 1.5.22
2019-08-02Groovy 2.5.8
2019-07-22Netbeans 11.1
2019-07-16Java 12.0.2
2019-07-16Java 11.0.4
2019-07-16Java 8 Update 221
2019-07-12Yarn pkg 1.17.3
2019-07-11Grails 4.0.0
2019-06-19Play Framework 2.7.3
2019-06-11Scala 2.13.0
2019-06-06Clojure 1.10.1
2019-05-20Grails 3.3.10
2019-05-10Groovy 2.4.17
2019-05-01jQuery 3.4.1
2019-04-03Sass 3.7.4
2019-04-03Spring Boot 2.0.9
2019-02-26Leiningen 2.9.1
2019-02-13Bootstrap 4.3.1
2019-02-13Bootstrap 3.4.1
2018-10-29Thymeleaf 3.0.11
2018-07-17Java 10.0.2
2018-01-16Java 9 Update 4
2016-09-14jQuery UI 1.12.1
2016-07-25Bootstrap 3.3.7
2016-05-20jQuery 1.12.4 och jQuery 2.2.4
2015-02-15:029 java by magnus norden
2015-02-15:030 java by magnus norden

2019 September Astronomisk Kalender

Månens faser under September

 • 2019-08-30: Nymåne
 • 2019-08-30: Månen närmast jorden (357200 km)
 • 2019-09-06: Växande halvmåne
 • 2019-09-13: Månen längst från jorden (406400 km)
 • 2019-09-14: Fullmåne
 • 2019-09-22: Avtagande halvmåne
 • 2019-09-28: Månen närmast jorden (357800 km)
 • 2019-09-28: Nymåne
 • 2019-10-05: Växande halvmåne

Kvällshimlen under September

 • 2019-09-02: Månen 8° norr om Spica
 • 2019-09-05: Månen 8° norr om Antares
 • 2019-09-06: Månen 2° norr om Jupiter
 • 2019-09-08: Månen 0.1° söder om Saturnus.
 • 2019-09-19: Månen 8° söder om Pleiaderna (Alcyone)
 • 2019-09-20: Månen 3° norr om Aldebaran
 • 2019-09-23: Höstdagjämning
 • 2019-09-24: Månen 6° söder om Pollux
 • 2019-09-26: Månen 3° norr om Regulus
 • 2019-09-29: Merkurius 1.5° norr om Spica
 • 2019-09-29: Månen 8° norr om Spica
 • 2019-09-29: Månen 6° norr om Merkurius

Rymdfartshistoria under September

Aktiviteter i September

Newsfeed

2019-01-21 Blodmåne (Foto: Magnus Norden)

2019-01-21 Lunar eclipse by Magnus Norden

2014-11-25 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)

2014-11-25:013 Sundown at Brunnsviken by Magnus Norden

2011-12-10 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)

2011-12-10:011 Lunar Eclipse by Magnus Norden

2019 Augusti JVM

2019-08-15Node JS 12.8.1
2019-08-14Gradle 5.6
2019-08-13WebPack JS 4.39.2
2019-08-08Preact js 8.5.1
2019-08-08React 16.9.0
2019-08-06Tiny MCE 5.0.13
2019-08-06Spring Boot 2.1.7
2019-08-06Spring Boot 1.5.22
2019-08-02Groovy 2.5.8
2019-08-02Font Awesome 5.10.1
2019-07-22Netbeans 11.1
2019-07-16Java 12.0.2
2019-07-16Java 11.0.4
2019-07-16Java 8 Update 221
2019-07-12Yarn pkg 1.17.3
2019-07-11Grails 4.0.0
2019-06-19Play Framework 2.7.3
2019-06-11Scala 2.13.0
2019-06-06Clojure 1.10.1
2019-05-20Grails 3.3.10
2019-05-10Groovy 2.4.17
2019-05-01jQuery 3.4.1
2019-04-04Maven 3.6.1
2019-04-03Sass 3.7.4
2019-04-03Spring Boot 2.0.9
2019-02-26Leiningen 2.9.1
2019-02-13Bootstrap 4.3.1
2019-02-13Bootstrap 3.4.1
2018-10-29Thymeleaf 3.0.11
2018-07-17Java 10.0.2
2018-01-16Java 9 Update 4
2016-09-14jQuery UI 1.12.1
2016-07-25Bootstrap 3.3.7
2016-05-20jQuery 1.12.4 och jQuery 2.2.4
2015-02-15:029 java by magnus norden
2015-02-15:030 java by magnus norden

2019 Augusti Astronomisk Kalender

Månens faser under Augusti

 • 2019-08-01: Nymåne
 • 2019-08-02: Månen närmast jorden (359400 km)
 • 2019-08-07: Växande halvmåne
 • 2019-08-15: Fullmåne
 • 2019-08-17: Månen längst från jorden (406200 km)
 • 2019-08-23: Avtagande halvmåne
 • 2019-08-30: Nymåne
 • 2019-08-30: Månen närmast jorden (357200 km)

Kvällshimlen under Augusti

 • 2019-08-02: Månen 3° norr om Regulus
 • 2019-08-05: Merkurius 10° S om Pollux
 • 2019-08-06: Månen 8° norr om Spica
 • 2019-08-09: Månen 8° norr om Antares
 • 2019-08-10: Månen 2° norr om Jupiter
 • 2019-08-12: Månen 0.1° söder om Saturnus
 • 2019-08-13: (15) Eunomia i opposition
 • 2019-08-13: Perseiderna i maximum
 • 2019-08-23: Månen 8° söder om Pleiaderna (Alcyone)
 • 2019-08-24: Månen 2° norr om Aldebaran
 • 2019-08-27: Månen 6° söder om Pollux

Rymdfartshistoria under Augusti

Aktiviteter i Augusti

Newsfeed

2019-01-21 Blodmåne (Foto: Magnus Norden)

2019-01-21 Lunar eclipse by Magnus Norden

2014-11-25 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)

2014-11-25:013 Sundown at Brunnsviken by Magnus Norden

2011-12-10 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)

2011-12-10:011 Lunar Eclipse by Magnus Norden

2019 Juli JVM

2019-07-12Yarn pkg 1.17.3
2019-07-11Grails 4.0.0
2019-07-10Gradle 5.5.1
2019-07-08WebPack JS 4.35.3
2019-07-04Tiny MCE 5.0.11
2019-07-03Node JS 12.6.0
2019-06-19Play Framework 2.7.3
2019-06-18Spring Boot 2.1.6
2019-06-11Scala 2.13.0
2019-06-06Clojure 1.10.1
2019-06-04Font Awesome 5.9.0
2019-05-20Grails 3.3.10
2019-05-14Spring Boot 1.5.21
2019-05-10Groovy 2.5.7
2019-05-10Groovy 2.4.17
2019-05-01jQuery 3.4.1
2019-04-16Java 12.0.1
2019-04-16Java 11.0.3
2019-04-16Java 8 Update 212
2019-04-05Netbeans 11.0
2019-04-04Maven 3.6.1
2019-04-03Sass 3.7.4
2019-04-03Spring Boot 2.0.9
2019-03-27React 16.8.6
2019-02-26Leiningen 2.9.1
2019-02-13Bootstrap 4.3.1
2019-02-13Bootstrap 3.4.1
2018-12-07Preact js 8.4.2
2018-10-29Thymeleaf 3.0.11
2018-07-17Java 10.0.2
2018-01-20jQuery 3.3.1
2018-01-16Java 9 Update 4
2016-09-14jQuery UI 1.12.1
2016-07-25Bootstrap 3.3.7
2016-05-20jQuery 1.12.4 och jQuery 2.2.4
2015-02-15:029 java by magnus norden

2019 Juli Astronomisk Kalender

Månens faser under Juli

 • 2019-06-25: Avtagande halvmåne
 • 2019-07-02: Nymåne
 • 2019-07-05: Månen närmast jorden (363700 km)
 • 2019-07-09: Växande halvmåne
 • 2019-07-16: Fullmåne
 • 2019-07-21: Månen längst från jorden (405500 km)
 • 2019-07-25: Avtagande halvmåne
 • 2019-08-01: Nymåne

Kvällshimlen under Juli

 • 2019-07-04: Månen 0.1° norr om Mars.
 • 2019-07-04: Månen 3° norr om Merkurius
 • 2019-07-06: Månen 3° norr om Regulus
 • 2019-07-07: Merkurius 4° söder om Mars
 • 2019-07-09: Månen 8° norr om Spica
 • 2019-07-13: Månen 8° norr om Antares
 • 2019-07-13: Månen 2° norr om Jupiter
 • 2019-07-16: Partiell Månförmörkelse
 • 2019-07-16: Månen 0.2° söder om Saturnus.
 • 2019-07-27: Månen 8° söder om Pleiaderna (Alcyone)
 • 2019-07-28: Månen 2° norr om Aldebaran
 • 2019-07-31: Månen 5° norr om Merkurius

Rymdfartshistoria under Juli

Newsfeed

2019-01-21 Blodmåne (Foto: Magnus Norden)

2019-01-21 Lunar eclipse by Magnus Norden

2014-11-25 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)

2014-11-25:013 Sundown at Brunnsviken by Magnus Norden

2011-12-10 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)

2011-12-10:011 Lunar Eclipse by Magnus Norden

2019 Juni JVM

2019-06-14Yarn pkg 1.17.0
2019-06-13WebPack JS 4.34.0
2019-06-11Scala 2.13.0
2019-06-06Clojure 1.10.1
2019-06-05Tiny MCE 5.0.7
2019-06-04Node JS 12.4.0
2019-06-04Font Awesome 5.9.0
2019-05-20Grails 3.3.10
2019-05-15Spring Boot 2.1.5
2019-05-14Spring Boot 1.5.21
2019-05-10Groovy 2.5.7
2019-05-10Groovy 2.4.17
2019-05-08Play Framework 2.7.2
2019-05-01jQuery 3.4.1
2019-04-26Gradle 5.4.1
2019-04-16Java 12.0.1
2019-04-16Java 11.0.3
2019-04-16Java 8 Update 212
2019-04-05Netbeans 11.0
2019-04-04Maven 3.6.1
2019-04-03Sass 3.7.4
2019-04-03Spring Boot 2.0.9
2019-03-27React 16.8.6
2019-02-26Leiningen 2.9.1
2019-02-13Bootstrap 4.3.1
2019-02-13Bootstrap 3.4.1
2018-12-07Preact js 8.4.2
2018-10-29Thymeleaf 3.0.11
2018-07-17Java 10.0.2
2018-01-20jQuery 3.3.1
2018-01-16Java 9 Update 4
2016-09-14jQuery UI 1.12.1
2016-07-25Bootstrap 3.3.7
2016-05-20jQuery 1.12.4 och jQuery 2.2.4
2015-02-15:029 java by magnus norden
2015-02-15:030 java by magnus norden

2019 Juni Astronomisk Kalender

Månens faser under Juni

 • 2019-05-26: Avtagande halvmåne
 • 2019-05-26: Månen längst från jorden (404100 km)
 • 2019-06-03: Nymåne
 • 2019-06-08: Månen närmast jorden (368500 km)
 • 2019-06-10: Växande halvmåne
 • 2019-06-17: Fullmåne
 • 2019-06-23: Månen längst från jorden (404500 km)
 • 2019-06-25: Avtagande halvmåne
 • 2019-07-02: Nymåne

Kvällshimlen under Juni

 • 2019-06-01: Månen 3° söder om Venus
 • 2019-06-02: Månen 8° söder om Pleiaderna (Alcyone)
 • 2019-06-04: Månen 4° söder om Merkurius
 • 2019-06-05: Månen 1.5° söder om Mars
 • 2019-06-06: Månen 6° söder om Pollux
 • 2019-06-08: Venus 5° söder om Pleiaderna (Alcyone)
 • 2019-06-08: Månen 3° norr om Regulus
 • 2019-06-12: Månen 8° norr om Spica
 • 2019-06-16: Månen 8° norr om Antares
 • 2019-06-16: Månen 2° norr om Jupiter
 • 2019-06-17: Venus 5° norr om Aldebaran
 • 2019-06-18: Merkurius 0.5° norr om Mars
 • 2019-06-19: Månen 0.5° söder om Saturnus
 • 2019-06-21: Merkurius 6° söder om Pollux
 • 2019-06-21: Sommarsolstånd
 • 2019-06-23: Mars 6° söder om Pollux
 • 2019-06-29: Månen 8° söder om Pleiaderna (Alcyone)
 • 2019-06-30: Månen 2° norr om Aldebaran

Rymdfartshistoria under Juni

Aktiviteter under Juni

Några launches nyligen

LaunchNamnCospar-ID
2019-03-31Tianlian 2-012019-017A
2019-04-01Chandrayaan 2CHANDRYN2
2019-04-01EMISAT2019-018A
2019-04-01Flock 4A 012019-018B
2019-04-01Flock 4A 022019-018C
2019-04-01Flock 4A 032019-018D
2019-04-01Flock 4A 042019-018E
2019-04-01ASTROCAST 022019-018F
2019-04-01Lemur 2-962019-018G
2019-04-01Lemur 2-972019-018H
2019-04-01Lemur 2-982019-018J
2019-04-01Lemur 2-992019-018K
2019-04-01Flock 4A 172019-018L
2019-04-01Flock 4A 182019-018M
2019-04-01Flock 4A 192019-018N
2019-04-01Flock 4A 202019-018P
2019-04-01Flock 4A 082019-018Q
2019-04-01Flock 4A 072019-018R
2019-04-01Flock 4A 062019-018S
2019-04-01Flock 4A 052019-018T
2019-04-01Flock 4A 112019-018U
2019-04-01Flock 4A 102019-018V
2019-04-01Flock 4A 092019-018W
2019-04-01Flock 4A 162019-018X
2019-04-01Flock 4A 152019-018Y
2019-04-01Flock 4A 142019-018Z
2019-04-01M6P2019-18AF
2019-04-01BlueWalker 12019-8AD
2019-04-01Flock 4A 12FLOCK4A12
2019-04-01FLOCK 4A 13FLOCK4A13
2019-04-04O3B FM18 2019-020D
2019-04-04O3B FM20 2019-020A
2019-04-04O3B FM19 2019-020B
2019-04-04O3B FM17 2019-020C
2019-04-04Progress MS-112019-019A
2019-04-11Arabsat 6A 2019-021A
2019-04-17Cyngus NG-11 2019-022A
2019-04-20Beidou 3G2Q 2019-023A
2019-04-29Tianhui 2-01A2019-024A
2019-04-29Tianhui 2-01B2019-024C
2019-05-04SpaceX CRS-172019-025A
2019-05-05AFOTEC 12019-026A
2019-05-05SPARC 12019-026B
2019-05-05Harbinger2019-026E
2019-05-17Beidou 2 G82019-027A
2019-05-22RISAT 2B2019-028A
LaunchNamnCospar-ID

Newsfeed

2019-01-21 Blodmåne (Foto: Magnus Norden)

2019-01-21 Lunar eclipse by Magnus Norden

2014-11-25 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)

2014-11-25:013 Sundown at Brunnsviken by Magnus Norden

2011-12-10 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)

2011-12-10:011 Lunar Eclipse by Magnus Norden

2019 Maj JVM

2019-05-10Groovy 2.5.7
2019-05-10Groovy 2.4.17
2019-05-09Tiny MCE 5.0.5
2019-05-08WebPack JS 4.31.0
2019-05-08Play Framework 2.7.2
2019-05-07Font Awesome 5.8.2
2019-05-07Node JS 12.2.0
2019-05-01jQuery 3.4.1
2019-04-30Yarn pkg 1.16.0
2019-04-26Gradle 5.4.1
2019-04-16Java 12.0.1
2019-04-16Java 11.0.3
2019-04-16Java 8 Update 212
2019-04-05Netbeans 11.0
2019-04-04Maven 3.6.1
2019-04-03Sass 3.7.4
2019-04-03Spring Boot 2.1.4
2019-04-03Spring Boot 2.0.9
2019-01-10Spring Boot 1.5.20
2019-03-27React 16.8.6
2019-02-26Leiningen 2.9.1
2019-02-13Bootstrap 4.3.1
2019-02-13Bootstrap 3.4.1
2018-12-17Clojure 1.10
2018-12-07Preact js 8.4.2
2018-12-04Scala 2.12.8
2018-12-04Grails 3.3.9
2018-10-29Thymeleaf 3.0.11
2018-07-17Java 10.0.2
2018-01-20jQuery 3.3.1
2018-01-16Java 9 Update 4
2016-09-14jQuery UI 1.12.1
2016-07-25Bootstrap 3.3.7
2016-05-20jQuery 1.12.4 och jQuery 2.2.4
2015-02-15:029 java by magnus norden

2019 Maj Astronomisk Kalender

Månens faser under Maj

 • 2019-04-28: Månen längst från jorden (404600 km)
 • 2019-05-04: Nymåne
 • 2019-05-12: Växande halvmåne
 • 2019-05-13: Månen närmast jorden (369000 km)
 • 2019-05-18: Fullmåne
 • 2019-05-26: Avtagande halvmåne
 • 2019-05-26: Månen längst från jorden (404100 km)
 • 2019-06-03: Nymåne
 • 2019-06-08: Månen närmast jorden (368500 km)

Kvällshimlen under Maj

 • 2019-05-02: Månen 4° söder om Venus
 • 2019-05-03: Månen 3° söder om Merkurius
 • 2019-05-06: Eta Aquariderna i maximum
 • 2019-05-06: Månen 8° söder om Pleiaderna (Alcyone)
 • 2019-05-06: Månen 2° norr om Aldebaran
 • 2019-05-08: Månen 3° söder om Mars
 • 2019-05-10: Månen 6° söder om Pollux
 • 2019-05-12: Månen 3° norr om Regulus
 • 2019-05-16: Månen 8° norr om Spica
 • 2019-05-19: Månen 8° norr om Antares
 • 2019-05-20: Månen 2° norr om Jupiter
 • 2019-05-22: Månen 0.5° söder om Saturnus

Rymdfartshistoria under Maj

Aktiviteter under Maj

Några launches nyligen

LaunchNamnCospar-ID
2019-02-05GSat 312019-007B
2019-02-05SaudiGeoSat 1/HellasSat 42019-007A
2019-02-21Egyptsat A2019-008A
2019-02-22Beresheet BERESHEET
2019-02-22Nusantara Satu 2019-009A
2019-02-22Beresheet 2019-009B
2019-02-22S5 2019-009D
2019-02-27OneWeb 00122019-010A
2019-02-27OneWeb 00102019-010B
2019-02-27OneWeb 00082019-010C
2019-02-27OneWeb 00072019-010D
2019-02-27OneWeb 00062019-010E
2019-02-27OneWeb 00112019-010F
2019-03-02Crew Dragon Demo 1 2019-011A
2019-03-09ChinaSat 6C2019-012A
2019-03-14Soyuz MS-122019-013A
2019-03-15WGS 10 2019-014A
2019-03-22PRISMA 2019-015A
2019-03-28R3D2 2019-016A
2019-03-31Tianlian 2-01 2019-017A
2019-04-01Chandrayaan 2 CHANDRYN2
2019-04-01EMISAT 2019-018A
2019-04-01Flock 4A 012019-018B
2019-04-01Flock 4A 022019-018C
2019-04-01Flock 4A 032019-018D
2019-04-01Flock 4A 042019-018E
2019-04-01ASTROCAST 02 2019-018F
2019-04-01Lemur 2-96 2019-018G
2019-04-01Lemur 2-97 2019-018H
2019-04-01Lemur 2-98 2019-018J
2019-04-01Lemur 2-99 2019-018K
2019-04-01Flock 4A 172019-018L
2019-04-01Flock 4A 182019-018M
2019-04-01Flock 4A 192019-018N
2019-04-01Flock 4A 202019-018P
2019-04-01Flock 4A 082019-018Q
2019-04-01Flock 4A 072019-018R
2019-04-01Flock 4A 062019-018S
2019-04-01Flock 4A 052019-018T
2019-04-01Flock 4A 112019-018U
2019-04-01Flock 4A 102019-018V
2019-04-01Flock 4A 092019-018W
2019-04-01Flock 4A 162019-018X
2019-04-01Flock 4A 152019-018Y
2019-04-01Flock 4A 142019-018Z
2019-04-01M6P 2019-18AF
2019-04-01BlueWalker 1 2019-8AD
2019-04-01Flock 4A 12FLOCK4A12
2019-04-01FLOCK 4A 13FLOCK4A13
2019-04-04O3B FM18 2019-020D
2019-04-04O3B FM20 2019-020A
2019-04-04O3B FM19 2019-020B
2019-04-04O3B FM17 2019-020C
2019-04-04Progress MS-11 2019-019A
2019-04-11Arabsat 6A 2019-021A
2019-04-17Cyngus NG-11 2019-022A
LaunchNamnCospar-ID

Newsfeed

2019-01-21 Blodmåne (Foto: Magnus Norden)

2019-01-21 Lunar eclipse by Magnus Norden

2014-11-25 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)

2014-11-25:013 Sundown at Brunnsviken by Magnus Norden

2011-12-10 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)

2011-12-10:011 Lunar Eclipse by Magnus Norden

2019 April JVM

2019-04-11Node JS 11.14.0
2019-04-10WebPack JS 4.30.0
2019-04-10jQuery 3.4.0
2019-04-05Netbeans 11.0
2019-04-04Maven 3.6.1
2019-04-03Sass 3.7.4
2019-04-03Spring Boot 2.1.4
2019-04-03Spring Boot 2.0.9
2019-01-10Spring Boot 1.5.20
2019-03-28Gradle 5.3.1
2019-03-27React 16.8.6
2019-03-21Font Awesome 5.8.1
2019-03-19Java 12
2019-03-19Tiny MCE 5.0.3
2019-03-15Yarn pkg 1.15.2
2019-02-26Leiningen 2.9.1
2019-02-13Bootstrap 4.3.1
2019-02-13Bootstrap 3.4.1
2019-02-04Groovy 2.5.6
2019-01-30Play Framework 2.7.0
2019-01-15Java 11.0.2
2019-01-15Java 8 Update 202
2018-12-17Clojure 1.10
2018-12-09Groovy 2.4.16
2018-12-07Preact js 8.4.2
2018-12-04Scala 2.12.8
2018-12-04Grails 3.3.9
2018-10-29Thymeleaf 3.0.11
2018-07-17Java 10.0.2
2018-01-20jQuery 3.3.1
2018-01-16Java 9 Update 4
2016-09-14jQuery UI 1.12.1
2016-07-25Bootstrap 3.3.7
2016-05-20jQuery 1.12.4 och jQuery 2.2.4
2015-02-15:029 java by magnus norden

2019 April Astronomisk Kalender

Månens faser under April

 • 2019-03-28: Avtagande halvmåne
 • 2019-04-01: Månen längst från jorden (405600 km)
 • 2019-04-05: Nymåne
 • 2019-04-12: Växande halvmåne
 • 2019-04-16: Månen närmast jorden (364200 km)
 • 2019-04-19: Fullmåne
 • 2019-04-26: Avtagande halvmåne
 • 2019-04-28: Månen längst från jorden (404600 km)
 • 2019-05-04: Nymåne

Kvällshimlen under April

 • 2019-04-02: Månen 3° söder om Venus
 • 2019-04-03: Månen 4° söder om Merkurius
 • 2019-04-08: Månen 8° söder om Pleiaderna (Alcyone)
 • 2019-04-09: Månen 5° söder om Mars
 • 2019-04-09: Månen 2° norr om Aldebaran
 • 2019-04-10: Venus 0.3° söder om Neptunus
 • 2019-04-13: Månen 7° söder om Pollux
 • 2019-04-15: Månen 3° norr om Regulus
 • 2019-04-16: Merkurius och Venus närmast varandra, 4.5°
 • 2019-04-16: Mars 7° norr om Aldebaran
 • 2019-04-18: Månen 8° norr om Spica
 • 2019-04-22: Månen 8° norr om Antares
 • 2019-04-22: Lyriderna i maximum, radianten 10° sydväst om Vega
 • 2019-04-23: Månen 1.5° norr om Jupiter
 • 2019-04-25: Månen 0.5° söder om Saturnus.

Rymdfartshistoria under April

Aktiviteter under April

Några launches nyligen

LaunchNamnCospar-ID
2019-01-10ChinaSat 2D2019-001A
2019-01-11Iridium 1802019-002A
2019-01-11Iridium 1762019-002B
2019-01-11Iridium 1682019-002C
2019-01-11Iridium 1732019-002D
2019-01-11Iridium 1692019-002E
2019-01-11Iridium 1722019-002F
2019-01-11Iridium 1752019-002G
2019-01-11Iridium 1712019-002H
2019-01-11Iridium 1702019-002J
2019-01-11Iridium 1672019-002K
2019-01-18ALE 12019-003G
2019-01-19USA 2902019-004A
2019-01-21Jilin 01-092019-005B
2019-01-21XiaoXiang 32019-005C
2019-01-21Lingque 1A2019-005A
2019-01-21Jilin 01-102019-005E
2019-01-24Kalamsat V2/PSLV2019-006B
2019-01-24Microsat R2019-006A
2019-02-05GSat 312019-007B
2019-02-05SaudiGeoSat 1/HellasSat 42019-007A
2019-02-21Egyptsat A2019-008A
2019-02-22Nusantara Satu2019-009A
2019-02-22Beresheet2019-009B
2019-02-27OneWeb 00122019-010A
2019-03-02Crew Dragon Demo 12019-011A
LaunchNamnCospar-ID

Newsfeed

2019-01-21 Blodmåne (Foto: Magnus Norden)

2019-01-21 Lunar eclipse by Magnus Norden

2014-11-25 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)

2014-11-25:013 Sundown at Brunnsviken by Magnus Norden

2011-12-10 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)

2011-12-10:011 Lunar Eclipse by Magnus Norden

2019 Mars JVM

2019-03-15Node JS 11.12.0
2019-03-15Yarn pkg 1.15.2
2019-03-05React 16.8.4
2019-03-05Tiny MCE 5.0.2
2019-02-28WebPack JS 4.29.6
2019-02-26Leiningen 2.9.1
2019-02-15Spring Boot 2.1.3
2019-02-13Bootstrap 4.3.1
2019-02-13Bootstrap 3.4.1
2019-02-09Font Awesome 5.7.2
2019-02-08Gradle 5.2.1
2019-02-04Groovy 2.5.6
2019-01-30Play Framework 2.7.0
2019-01-15Java 11.0.2
2019-01-15Java 8 Update 202
2019-01-10Spring Boot 2.0.8
2019-01-10Spring Boot 1.5.19
2019-01-04Sass 3.7.3
2018-12-27Netbeans 10.0
2018-12-17Clojure 1.10
2018-12-09Groovy 2.4.16
2018-12-07Preact js 8.4.2
2018-12-04Scala 2.12.8
2018-12-04Grails 3.3.9
2018-10-29Thymeleaf 3.0.11
2018-10-24Maven 3.6.0
2018-07-17Java 10.0.2
2018-01-20jQuery 3.3.1
2018-01-16Java 9 Update 4
2016-09-14jQuery UI 1.12.1
2016-07-25Bootstrap 3.3.7
2016-05-20jQuery 1.12.4 och jQuery 2.2.4
2015-02-15:029 java by magnus norden

2019 Mars Astronomisk Kalender

Månens faser under Mars

 • 2019-02-26: Avtagande halvmåne
 • 2019-03-04: Månen längst från jorden (406400 km)
 • 2019-03-06: Nymåne
 • 2019-03-14: Växande halvmåne
 • 2019-03-19: Månen närmast jorden (359400 km)
 • 2019-03-21: Fullmåne
 • 2019-03-28: Avtagande halvmåne
 • 2019-04-01: Månen längst från jorden (405600 km)
 • 2019-04-05: Nymåne

Kvällshimlen under Mars

 • 2019-03-01: Månen 0.5° norr om Saturnus
 • 2019-03-02: Månen 1.2° söder om Venus
 • 2019-03-11: Månen 6° söder om Mars
 • 2019-03-12: Månen 9° söder om Pleiaderna (Alcyone)
 • 2019-03-13: Månen 2° norr om Aldebaran
 • 2019-03-16: Månen 7° söder om Pollux
 • 2019-03-19: Månen 3° norr om Regulus
 • 2019-03-20: Vårdagjämning
 • 2019-03-22: Månen 8° norr om Spica
 • 2019-03-25: Månen 8° norr om Antares
 • 2019-03-27: Månen 2 norr om Jupiter
 • 2019-03-29: Månen 0.1° söder om Saturnus
 • 2019-03-30: Mars 3° söder om Pleiaderna (Alcyone)

Rymdfartshistoria under Mars

Aktiviteter under Mars

Några launches nyligen

LaunchNamnCospar-ID
2019-01-10ChinaSat 2D2019-001A
2019-01-11Iridium 1802019-002A
2019-01-11Iridium 1762019-002B
2019-01-11Iridium 1682019-002C
2019-01-11Iridium 1732019-002D
2019-01-11Iridium 1692019-002E
2019-01-11Iridium 1722019-002F
2019-01-11Iridium 1752019-002G
2019-01-11Iridium 1712019-002H
2019-01-11Iridium 1702019-002J
2019-01-11Iridium 1672019-002K
2019-01-18ALE 12019-003G
2019-01-19USA 2902019-004A
2019-01-21Jilin 01-092019-005B
2019-01-21XiaoXiang 32019-005C
2019-01-21Lingque 1A2019-005A
2019-01-21Jilin 01-102019-005E
2019-01-24Kalamsat V2/PSLV2019-006B
2019-01-24Microsat R2019-006A
2019-02-05GSat 312019-007B
2019-02-05SaudiGeoSat 1/HellasSat 42019-007A
2019-02-22BeresheetBERESHEET
LaunchNamnCospar-ID

Newsfeed

2019-01-21 Blodmåne (Foto: Magnus Norden)

2019-01-21 Lunar eclipse by Magnus Norden

2014-11-25 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)

2014-11-25:013 Sundown at Brunnsviken by Magnus Norden

2011-12-10 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)

2011-12-10:011 Lunar Eclipse by Magnus Norden