2016 November Astronomisk Kalender

Månens faser under November

 • 2016-10-30: Nymåne
 • 2016-10-30: Månen längst från jorden (406700 km)
 • 2016-11-07: Växande halvmåne
 • 2016-11-14: Fullmåne
 • 2016-11-14: Månen närmast jorden (356500 km)
 • 2016-11-21: Avtagande halvmåne
 • 2016-11-27: Månen längst från jorden (406600 km)
 • 2016-11-29: Nymåne

Kvällshimlen under November

 • 2016-11-02: Månen 10° norr om Antares
 • 2016-11-02: Månen 4° norr om Saturnus
 • 2016-11-03: Tauriderna i maximum
 • 2016-11-03: Månen 7° norr om Venus
 • 2016-11-06: Månen 5° norr om Mars
 • 2016-11-15: Månen 9° söder om Pleiaderna (Alcyone)
 • 2016-11-15: Månen 0.5° norr om Aldebaran
 • 2016-11-17: Leoniderna i maximum
 • 2016-11-18: Månen 10° söder om Pollux
 • 2016-11-18: Merkurius 3° norr om Antares
 • 2016-11-21: Månen 1.5° söder om Regulus
 • 2016-11-24: Merkurius 3° norr om Saturnus
 • 2016-11-25: Månen 2° norr om Jupiter
 • 2016-11-25: Månen 6° norr om Spica

Rymdfartshistoria under November

2011-12-10:011 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)

2011-12-10:011 Lunar Eclipse by Magnus Norden

2014-11-25:013 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)

2014-11-25:013 Sundown at Brunnsviken by Magnus Norden

2016 Oktober JVM

2016-10-11 Angular 1.4.14
2016-10-11 Angular 1.2.32
2016-10-08 Play Framework 2.5.9
2016-09-28 Grails 3.2.0
2016-09-22 jQuery 3.1.1
2016-09-22 Leiningen 2.7.1
2016-09-22 Grails 3.1.12
2016-09-22 Spring Boot 1.4.1
2016-09-19 Gradle 3.1
2016-07-25 Bootstrap 3.3.7
2016-07-22 Angular 1.5.8
2016-07-19 Java 8 Update 102
2016-06-07 Groovy 2.4.7
2016-05-20 jQuery 1.12.4 och jQuery 2.2.4
2016-03-28 Sass 3.4.22
2016-03-12 Frege 3.24
2016-03-08 Scala 2.11.8
2016-01-19 Clojure 1.8.0
2015-11-11 Maven 3.3.9
2015-04-16 Java 7 Update 80
2015-02-15:029 java by magnus norden
2015-02-15:030 java by magnus norden

Motioner kring Statsskick 2016

Under veckan som gick tog Allmänna Motionstiden slut för riksmötet 2016/17, och såvitt jag kan se lämnades följande sex motioner in kring statsskicket.

Motion 2016/17:63  L Apanaget
Motion 2016/17:1051  C, L, MP, S, V  Dags att gå vidare från Torekovkompromissen
Motion 2016/17:1155  S Ett demokratiskt statsskick
Motion 2016/17:1156  S Demokratiskt vald statschef för barnens skull
Motion 2016/17:1158  S Ett demokratiskt statsskick
Motion 2016/17:1735  L Införande av republik

Utöver dessa kan Prop 2016/17: Budgetpropositionen Utgiftsområde 1: Rikets styrelse vara av intresse, där punkt 4 handlar om statschefen.

De 19 motionärerna kommer från 5 av de partier som finns representerade i riksdagen:

 • Anna-Lena Sörenson (S)
 • Birgitta Ohlsson (L)
 • Eva Lindh (S)
 • Hillevi Larsson (S)
 • Johan Andersson (S)
 • Johan Löfstrand (S)
 • Johanna Jönsson (C)
 • Lawen Redar (S)
 • Maria Weimer (L)
 • Mathias Sundin (L)
 • Mattias Ottosson (S)
 • Mia Sydow Mölleby (V)
 • Niclas Malmberg (MP)
 • Peter Persson (S)
 • Rasmus Ling (MP)
 • Robert Hannah (L)
 • Said Abdu (L)
 • Sara Karlsson (S)
 • Yasmine Larsson (S)
2016-10-02:024 Slottet av Magnus Norden

2016 September JVM

2016-09-22 jQuery 3.1.1
2016-09-22 Leiningen 2.7.1
2016-09-22 Grails 3.1.12
2016-09-19 Gradle 3.1
2016-09-14 Play Framework 2.5.8
2016-07-25 Bootstrap 3.3.7
2016-07-19 Java 8 Update 102
2016-06-07 Groovy 2.4.7
2016-05-20 jQuery 1.12.4 och jQuery 2.2.4
2016-03-28 Sass 3.4.22
2016-03-12 Frege 3.24
2016-03-08 Scala 2.11.8
2016-01-19 Clojure 1.8.0
2015-11-11 Maven 3.3.9
2015-04-16 Java 7 Update 80
2015-02-15:029 java by magnus norden
2015-02-15:030 java by magnus norden

Visioner kring Open Data?

Frågor om öppna data kommer med jämna mellanrum upp inom riksdagen, och under riksmötet 2015/16 paketerades frågan i följande fem puckar.

2015-10-02 lämnades Motion 2015/16:229 Öppna data som behandlades inom Betänkande 2015/16:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor vilken debatterades och beslutades 20-21 april 2016.

2015-10-02 lämnades Motion 2015/16:791 Geodata som behandlades inom Betänkande 2015/16:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor vilken debatterades och beslutades 20-21 april 2016.

2015-11-11 lämnades Skriftlig Fråga 2015/16:302 Öppna data in.

2016-03-02 lämnades pnterpellationen Ip 2015/16:460 Öppna datain av Erik Ottosson till Ardalan Shekarabi.

2016-08-23 lämnades Skriftlig Fråga 2015/16:1527 Geodata in av Caroline Szyber och besvarades av Peter Eriksson.

Det finns ett antal pågående initiativ kring öppna data, men hittills är det oklart för mig hur sittande regering vill öka tillgång och uppmuntra dess användning.

2016-09-11:005 Måne, foto: Magnus Norden

2016 Oktober Astronomisk Kalender

Månens faser under Oktober

 • 2016-10-01: Nymåne
 • 2016-10-04: Månen längst från jorden (406100 km)
 • 2016-10-09: Växande halvmåne
 • 2016-10-16: Fullmåne
 • 2016-10-17: Månen närmast jorden (357900 km)
 • 2016-10-22: Avtagande halvmåne
 • 2016-10-30: Nymåne
 • 2016-10-30: Månen längst från jorden (406700 km)

Kvällshimlen under Oktober

 • 2016-10-03: Månen 5° norr om Venus
 • 2016-10-06: Månen 10° norr om Antares
 • 2016-10-06: Månen 4° norr om Saturnus
 • 2016-10-08: Månen 7° norr om Mars
 • 2016-10-09: Drakoniderna i maximum
 • 2016-10-11: Merkurius 1.2° norr om Jupiter
 • 2016-10-15: Uranus i opposition
 • 2016-10-18: Månen 9° söder om Pleiaderna (Alcyone)
 • 2016-10-19: Månen 0.5° norr om Aldebaran
 • 2016-10-21: Orioniderna i maximum
 • 2016-10-21: (1) Ceres i opposition, magn=7,4
 • 2016-10-22: Månen 11° norr om Pollux
 • 2016-10-24: (18) Melpomene i opposition, magn=8,0
 • 2016-10-25: Månen 1.5° söder om Regulus
 • 2016-10-26: Venus 3° norr om Antares
 • 2016-10-27: Merkurius i övre konjunktion med solen
 • 2016-10-28: Månen 1.5° norr om Jupiter
 • 2016-10-29: Månen 6° norr om Spica
 • 2016-10-30: Venus 3° söder om Saturnus

Rymdfartshistoria under Oktober

Aktiviteter under Oktober

2011-12-10:011 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)

2011-12-10:011 Lunar Eclipse by Magnus Norden

2014-11-25:013 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)

2014-11-25:013 Sundown at Brunnsviken by Magnus Norden

Rymdinitiativ i Sverige?

Under det senaste året har ett visst intresse formulerats för ‘rymden’ inom riksdagen. 2015-09-02 landade SoU 2015:72: En rymdstrategi för nytta och tillväxt på statsrådets Helene Hellmark Knutsson bord, och den baserades på kommitedirektiven Dir 2014:57 En nationell rymdstrategi och Dir 2015:42 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en nationell rymdstrategi.

2015-10-02 lämnades Motion 2015/16:915 Rymd, besöksnäring och tillväxt som behandlades inom Betänkande 2015/16:UbU17 Forskning vilken debatterades och beslutades i april 2016.

2016-04-15 lämnades Fr 2015/16:1123 Rymdstrategi för nytta och tillväxt in av Betty Malmberg och 2016-06-08 lämnades Ip 2015/16:711 Rymdturism i Sverige in av Mathias Sundin som 2016-09-08 resulterade i Interpellationsdebatten Rymdturism i Sverige

Ett område där det inte förekommit någon aktivitet inom Sverige är World Space Week som inrättades 1999 av FN som ett årligt evenemang. En aspekt som jag tänker mig är att om man lockar unga personer att få ett intresse kring rymden / astronomi skulle det kunna utgöra en gateway drug för att studera matematik, naturvetenskap och ingenjörsämnen. Kommuner och skola skulle kunna göra initiativ inom ramen för sin verksamhet, och det borde inte behöva medföra jättekostnader eller merarbete.
2016-09-11:005 Måne, foto: Magnus Norden

Riksmötets Öppnande 2016

Tisdagen 13 septemper är det dags för Riksmötets öppnande 2016, och den proceduren innefattar både kungen och kyrkobesök ( grunderna för ceremonin finns beskrivna i 1 kap. 4 § i riksdagsordningen ).

Man kan betrakta riksdagen som den ultimata symbolen för demokrati i Sverige, och enligt min mening borde dess öppningsceremoni vara en hyllning till demokrati, parlamentarism, allas möjlighet att påverka och allas lika värde.

Samtidigt betraktar jag monarkin som en kvarleva från en fördemokratisk tid, och anser inte att monarken ens ska ha någon symbolisk roll inom riksdagen eller dess ceremonier. Alla uppgifter bör utföras av folkvalda.

Och eftersom kyrka och stat är åtskilda sedan ett antal år (åtminstone på pappret) och religionsfrihet ingår både i vår grundlag och FNs/EUs formuleringar kring de mänskliga rättigheterna så borde riksdagens öppningsceremoni (och samtliga andra procedurer) vara helt neutral när det gäller livsåskådning.

helgeandsholmen, foto: magnus norden

Trekdag i Skarpnäck September 2016

Söndagen 11 september var det dags för första Trekdagen efter sommaren med Stockholm Trekkers, och dagens tema var ‘Star Trek 50 år’. Som vanligt var det ett trevligt gäng som träffades i Kulturhuset i Skarpnäck.
Serie Episod Namn
Serie Episod Namn
TOS S01E05 Man Trap
VOY S03E02 Flashback
TOS S02E13 The Trouble with Tribbles
DS9 S05E06 Trials and Tribble-ations
    Galaxy Quest
TNG S03E26 The Best of both Worlds
VOY S05E06 Timeless
ENT S04E22 These are the Voyages
2016-09-11 Trekdag i Skarpnäck
2016-09-11 Trekdag i Skarpnäck
2016-09-11 Trekdag i Skarpnäck

2016 September Astronomisk Kalender

Månens faser under September

 • 2016-08-25: Avtagande halvmåne
 • 2016-09-01: Nymåne
 • 2016-09-06: Månen längst från jorden (405100 km)
 • 2016-09-09: Växande halvmåne
 • 2016-09-16: Fullmåne
 • 2016-09-18: Månen närmast jorden (361900 km)
 • 2016-09-23: Avtagande halvmåne
 • 2016-10-01: Nymåne
 • 2016-10-04: Månen längst från jorden (406100 km)

Kvällshimlen under September

 • 2016-08-27: Venus 0.1° norr om Jupiter
 • 2016-09-02: Neptunus i opposition
 • 2016-09-02: Månen 6° norr om Merkurius
 • 2016-09-02: Månen 0.5° norr om Jupiter
 • 2016-09-03: Månen 1° norr om Venus
 • 2016-09-04: Månen 6° norr om Spica
 • 2016-09-08: Månen 10° norr om Antares
 • 2016-09-08: Månen 4° norr om Saturnus
 • 2016-09-09: Månen 8° norr om Mars
 • 2016-09-13: Merkurius i undre konjunktion med solen
 • 2016-09-18: Venus 3° norr om Spica
 • 2016-09-21: Månen 9° söder om Pleiaderna (Alcyone)
 • 2016-09-22: Månen 0.5° norr om Aldebaran
 • 2016-09-22: Höstdagjämning
 • 2016-09-25: Månen 11° söder om Pollux
 • 2016-09-26: Jupiter i konjunktion med solen
 • 2016-09-28: Månen 2° S om Regulus
 • 2016-09-29: Månen 1° S om Merkurius
 • 2016-10-03: Månen 5° norr om Venus

Rymdfartshistoria under September

Aktiviteter under September

2011-12-10:011 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)

2011-12-10:011 Lunar Eclipse by Magnus Norden

2014-11-25:013 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)

2014-11-25:013 Sundown at Brunnsviken by Magnus Norden

2016 Augusti JVM

2016-07-28 Grails 3.1.10
2016-07-25 Bootstrap 3.3.7
2016-07-19 Java 8 Update 102
2016-07-18 Gradle 2.14.1
2016-07-07 jQuery 3.1
2016-06-14 Play Framework 2.5.4
2016-06-07 Groovy 2.4.7
2016-05-20 jQuery 1.12.4 och jQuery 2.2.4
2016-04-28 Grails 3.0.17
2016-03-28 Sass 3.4.22
2016-03-12 Frege 3.24
2016-03-08 Scala 2.11.8
2016-02-08 Leiningen 2.6.1
2016-01-19 Clojure 1.8.0
2015-11-11 Maven 3.3.9
2015-04-16 Java 7 Update 80
2015-02-15:029 java by magnus norden

2016 Augusti Astronomisk Kalender

Månens faser under Augusti

 • 2016-07-27: Avtagande halvmåne
 • 2016-07-27: Månen närmast jorden (369700 km)
 • 2016-08-02: Nymåne
 • 2016-08-10: Växande halvmåne
 • 2016-08-10: Månen längst från jorden (404300 km)
 • 2016-08-18: Fullmåne
 • 2016-08-22: Månen närmast jorden (367100 km)
 • 2016-08-25: Avtagande halvmåne
 • 2016-09-01: Nymåne
 • 2016-09-06: Månen längst från jorden (405100 km)

Kvällshimlen under Augusti

 • 2016-07-30: Merkurius 0.5° norr om Regulus
 • 2016-08-01: Månen 11° söder om Pollux
 • 2016-08-04: Månen 3° söder om Venus
 • 2016-08-04: Månen 2° söder om Regulus
 • 2016-08-04: Månen 1° söder om Merkurius
 • 2016-08-05: Venus 1° norr om Regulus
 • 2016-08-06: Månen 0.5° söder om Jupiter
 • 2016-08-08: Månen 6° norr om Spica
 • 2016-08-11: Månen 8° norr om Mars
 • 2016-08-12: Månen 4° norr om Saturnus
 • 2016-08-12: Perseiderna i maximum
 • 2016-08-16: Merkurius i max östlig elongation
 • 2016-08-20: Merkurius närmas Jupiter, 4°
 • 2016-08-20: (2) Pallas i opposition
 • 2016-08-22: (433) Eros i opposition
 • 2016-08-24: Mars 2° norr om Antares
 • 2016-08-24: Månen 9° söder om Pleiaderna (Alcyone)
 • 2016-08-25: Månen 0.5° norr om Aldebaran
 • 2016-08-25: Mars 4° söder om Saturnus
 • 2016-08-27: Merkurius 5° söder om Venus
 • 2016-08-27: Venus 0.1° norr om Jupiter
 • 2016-09-02: Neptunus i opposition

Rymdfartshistoria under Augusti

Aktiviteter under Augusti

2011-12-10:011 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)

2011-12-10:011 Lunar Eclipse by Magnus Norden

2014-11-25:013 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)

2014-11-25:013 Sundown at Brunnsviken by Magnus Norden

2016 Juli JVM

2016-07-07 jQuery 3.1
2016-06-29 Grails 3.1.9
2016-06-14 Play Framework 2.5.4
2016-06-14 Gradle 2.14
2016-06-07 Groovy 2.4.7
2016-05-20 jQuery 1.12.4 och jQuery 2.2.4
2016-04-28 Grails 3.0.17
2016-04-17 Java 8 Update 92
2016-03-28 Sass 3.4.22
2016-03-12 Frege 3.24
2016-03-08 Scala 2.11.8
2016-02-08 Leiningen 2.6.1
2016-01-19 Clojure 1.8.0
2015-11-24 Bootstrap 3.3.6
2015-11-11 Maven 3.3.9
2015-04-16 Java 7 Update 80
2015-02-15:029 java by magnus norden
2015-02-15:030 java by magnus norden

2016 Juli Astronomisk Kalender

Månens faser under Juli

 • 2016-06-27: Avtagande halvmåne
 • 2016-07-01: Månen närmast jorden (366000 km)
 • 2016-07-04: Nymåne
 • 2016-07-12: Växande halvmåne
 • 2016-07-13: Månen längst från jorden (404300 km)
 • 2016-07-19: Fullmåne
 • 2016-07-27: Avtagande halvmåne
 • 2016-07-27: Månen närmast jorden (369700 km)
 • 2016-08-02: Nymåne

Kvällshimlen under Juli

 • 2016-06-20: Sommarsolstånd
 • 2016-07-01: Månen 9° söder om Pleiaderna (Alcyone)
 • 2016-07-02: Månen 0.5° norr om Aldebaran
 • 2016-07-04: Solen längst bort 1.0168 astronomiska enheter
 • 2016-07-07: Merkurius i övre konjunktion med solen
 • 2016-07-07: Pluto i opposition
 • 2016-07-08: Månen 2° söder om Regulus
 • 2016-07-09: Månen 1° söder om Jupiter
 • 2016-07-12: Månen 6° norr om Spica
 • 2016-07-14: Månen 8° norr om Mars
 • 2016-07-16: Månen 10° norr om Antares
 • 2016-07-16: Månen 3° norr om Saturnus
 • 2016-07-16: Merkurius 0.5° N om Venus
 • 2016-07-21: Jupiters måne Callisto förmörkas för sista gången på drygt 3 år
 • 2016-07-28: Månen 9° söder om Pleiaderna (Alcyone)
 • 2016-07-29: Månen 0.5° norr om Aldebaran
 • 2016-07-30: Merkurius 0.5° norr om Regulus
 • 2016-08-01: Månen 11° söder om Pollux

Rymdfartshistoria under Juli

2011-12-10:011 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)

2011-12-10:011 Lunar Eclipse by Magnus Norden

2014-11-25:013 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)

2014-11-25:013 Sundown at Brunnsviken by Magnus Norden

Sommarbio 2016

I mitten av augusti har Stockholm filmfestival sin årliga sommarbio i Rålambshovsparken. Årets tema är ’70-tal’. Givet att vädret är skapligt brukar det kunna vara rätt trivsamt.
2010-08-18:033 sommarbio by magnus norden
2010-08-18:037 sommarbio by magnus norden

2016 Juni JVM

2016-06-09 jQuery 3.0
2016-06-07 Groovy 2.4.7
2016-05-31 Grails 3.1.8
2016-05-20 jQuery 1.12.4 och jQuery 2.2.4
2016-04-28 Grails 3.0.17
2016-04-27 Play Framework 2.5.3
2016-04-25 Gradle 2.13
2016-04-17 Java 8 Update 92
2016-03-28 Sass 3.4.22
2016-03-12 Frege 3.24
2016-03-08 Scala 2.11.8
2016-02-08 Leiningen 2.6.1
2016-01-19 Clojure 1.8.0
2015-11-24 Bootstrap 3.3.6
2015-11-11 Maven 3.3.9
2015-04-16 Java 7 Update 80
2015-02-15:029 java by magnus norden

Flaggdagar i Sverige?

I förordningen om allmänna flaggdagar (1982:270) reglerar regeringen flaggningen i Sverige. Totalt har vi 17 allmänna flaggdagar, och av de baseras 6 st på att tre godtyckliga personer lyckas med bravaden att ha namnsdag (28 januari, 12 mars och 8 augusti) och att de föddes (30 april, 14 juli och 23 december).
Man kan ställa sig frågan varför vi överhuvudtaget behöver officiella flaggdagar, men om vi nu ska ha såna: vore det inte bättre ifall de uppmärksammar något väsentligt? Till exempel 8 mars, 24 maj (till minne av riksdagsbeslut 1919 om allmän rösträtt) och 4 december (till minne av beslut 1865 att avveckla ståndsriksdagen).
Jag hoppas att riksdagsledamöter lämnnar in förslag under allmänna motionstiden om att lägga till vettigare flaggdagar.