2022 Juni JVM

2022-06-14React 18.2.0
2022-06-14Preact js 10.8.0
2022-06-13Babel js 7.18.5
2022-06-13Webpack js 5.73.0
2022-06-09Netbeans 14.0
2022-06-06Maven 3.8.6
2022-06-02Dart Sass 1.52.3
2022-06-01Groovy 4.0.3
2022-06-01Groovy 3.0.11
2022-06-01Groovy 2.5.17
2022-06-01Node JS 18.3.0
2022-06-01Play Framework 2.8.16
2022-05-31Grails 5.1.8
2022-05-24Tiny MCE 6.0.3
2022-05-19Spring Boot 2.7.0
2022-05-19Spring Boot 2.6.8
2022-05-19Spring Boot 2.5.14
2022-05-05Grails 4.1.0
2022-05-02Java 18.0.1.1
2022-05-02Java 17.0.3.1
2022-05-02Java 11.0.15.1
2022-05-02Java 8 Update 333
2022-04-12Scala 3.1.2
2022-04-05Clojure 1.11.1
2022-03-31Gradle 7.4.2
2022-03-22Font Awesome 6.1.1
2022-01-31Thymeleaf 3.0.15
2021-12-14Grails 5.0.3
2021-11-18Spring Boot 2.4.13
2021-11-11Leiningen 2.9.8
2021-10-28Bootstrap 4.6.1
2021-10-09Bootstrap 5.1.3
2021-03-02jQuery 3.6.0
2015-02-15:029 java by magnus norden

2022 Juni Astronomisk Kalender

Månens faser under Juni

 • 2022-06-02: Månen längst från jorden (406200 km)
 • 2022-06-07: Växande halvmåne
 • 2022-06-14: Fullmåne
 • 2022-06-15: Månen närmast jorden (357400 km)
 • 2022-06-21: Avtagande halvmåne
 • 2022-06-29: Månen längst från jorden (406600 km)
 • 2022-06-29: Nymåne
 • 2022-07-07: Växande halvmåne

Kvällshimlen under Juni

 • 2021-06-03: Månen 2° söder om Pollux
 • 2021-06-06: Månen 5° norr om Regulus
 • 2021-06-10: Månen 5° norr om Spica
 • 2021-06-11: Merkurius 8° söder om Pleiaderna (Alcyone)
 • 2021-06-11: Venus 1.6° söder om Uranus
 • 2021-06-13: Månen 3° norr om Antares
 • 2021-06-16: Merkurius i max västlig elongation
 • 2021-06-18: Månen 4° söder om Saturnus
 • 2021-06-21: Sommarsolstånd
 • 2021-06-21: Månen 3° söder om Jupiter
 • 2021-06-22: Venus 6° söder om Pleiaderna (Alcyone)
 • 2021-06-22: Månen 1° söder om Mars
 • 2021-06-23: Merkurius 3° norr om Aldebaran
 • 2021-06-25: Månen 3° söder om Pleiaderna (Alcyone)
 • 2021-06-26: Månen 3° norr om Venus
 • 2021-06-26: Månen 7° norr om Aldebaran
 • 2021-06-27: Månen 4° norr om Merkurius
 • 2021-06-30: Månen 2° söder om Pollux

Rymdfartshistoria under Juni

Händelser i Juni

Newsfeed

2019-01-21 Blodmåne (Foto: Magnus Norden)2019-01-21 Lunar eclipse by Magnus Norden

2014-11-25 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)2014-11-25:013 Sundown at Brunnsviken by Magnus Norden

2011-12-10 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)2011-12-10:011 Lunar Eclipse by Magnus Norden

2022 Maj JVM

2022-05-10Webpack js 5.72.1
2022-05-06Preact js 10.7.2
2022-05-05Grails 4.1.0
2022-05-03Node JS 18.1.0
2022-05-02Java 18.0.1.1
2022-05-02Java 17.0.3.1
2022-05-02Java 11.0.15.1
2022-05-02Java 8 Update 333
2022-04-29Babel js 7.17.11
2022-04-26React 18.1.0
2022-04-26Tiny MCE 6.0.2
2022-04-25Dart Sass 1.51.0
2022-04-21Spring Boot 2.6.7
2022-04-21Groovy 4.0.1
2022-04-21Spring Boot 2.5.13
2022-04-14Grails 5.1.7
2022-04-12Scala 3.1.2
2022-04-05Clojure 1.11.1
2022-03-31Play Framework 2.8.15
2022-03-31Gradle 7.4.2
2022-03-22Font Awesome 6.1.1
2022-03-05Maven 3.8.5
2022-03-04Netbeans 13.0
2022-03-02Groovy 3.0.10
2022-03-02Groovy 2.5.16
2022-01-31Thymeleaf 3.0.15
2021-12-14Grails 5.0.3
2021-11-18Spring Boot 2.4.13
2021-11-11Leiningen 2.9.8
2021-10-28Bootstrap 4.6.1
2021-10-09Bootstrap 5.1.3
2021-03-02jQuery 3.6.0
2015-02-15:029 java by magnus norden

2022 Maj Astronomisk Kalender

Månens faser under Maj

 • 2022-05-05: Månen längst från jorden (405300 km)
 • 2022-05-09: Växande halvmåne
 • 2022-05-16: Fullmåne
 • 2022-05-17: Månen närmast jorden (360300 km)
 • 2022-05-22: Avtagande halvmåne
 • 2022-05-30: Nymåne
 • 2022-06-02: Månen längst från jorden (406200 km)

Kvällshimlen under Maj

 • 2021-05-02: Månen 3° söder om Pleiaderna (Alcyone)
 • 2021-05-02: Månen 1.8° söder om Merkurius
 • 2021-05-03: Månen 7° norr om Aldebaran
 • 2021-05-05: Uranus i konjunktion med solen
 • 2021-05-06: Eta Aquariderna i maximum
 • 2021-05-06: (18) Melpomene i opposition, m=10,3
 • 2021-05-07: Månen 2° söder om Pollux
 • 2021-05-09: Månen 5° norr om Regulus
 • 2021-05-13: Månen 5° norr om Spica
 • 2021-05-17: Månen 3° norr om Antares
 • 2021-05-18: Mars 0.6° söder om Neptunus
 • 2021-05-21: Merkurius i undre konjunktion med solen
 • 2021-05-22: Månen 4° söder om Saturnus
 • 2021-05-24: Månen 3° söder om Mars
 • 2021-05-25: Månen 3° söder om Jupiter
 • 2021-05-27: Månen 0.2° söder om Venus
 • 2021-05-29: Mars 0.6° söder om Jupiter

Rymdfartshistoria under Maj

Händelser i Maj

Newsfeed

2019-01-21 Blodmåne (Foto: Magnus Norden)2019-01-21 Lunar eclipse by Magnus Norden

2014-11-25 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)2014-11-25:013 Sundown at Brunnsviken by Magnus Norden

2011-12-10 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)2011-12-10:011 Lunar Eclipse by Magnus Norden

2022 April JVM

2022-04-14Grails 5.1.7
2022-04-12Scala 3.1.2
2022-04-07Node JS 17.9.0
2022-04-07Webpack js 5.72.0
2022-04-07Dart Sass 1.50.0
2022-04-06Babel js 7.17.9
2022-04-05Preact js 10.7.1
2022-04-05Clojure 1.11.1
2022-03-31Gradle 7.4.2
2022-03-31Spring Boot 2.6.6
2022-03-31Spring Boot 2.5.12
2022-03-29React 18.0.0
2022-03-23Tiny MCE 6.0.1
2022-03-22Java 18
2022-03-22Font Awesome 6.1.1
2022-03-05Maven 3.8.5
2022-03-04Netbeans 13.0
2022-03-02Groovy 4.0.1
2022-03-02Groovy 3.0.10
2022-03-02Groovy 2.5.16
2022-01-31Thymeleaf 3.0.15
2022-01-18Java 17.0.2
2022-01-18Java 11.0.14
2022-01-18Java 8 Update 321
2022-01-11Play Framework 2.8.13
2021-12-14Grails 5.0.3
2021-11-18Spring Boot 2.4.13
2021-11-11Leiningen 2.9.8
2021-10-28Bootstrap 4.6.1
2021-10-09Bootstrap 5.1.3
2021-03-02jQuery 3.6.0
2015-02-15:029 java by magnus norden

2022 April Astronomisk Kalender

Månens faser under April

 • 2022-04-01: Nymåne
 • 2022-04-07: Månen längst från jorden (404400 km)
 • 2022-04-09: Växande halvmåne
 • 2022-04-16: Fullmåne
 • 2022-04-19: Månen närmast jorden (365100 km)
 • 2022-04-23: Avtagande halvmåne
 • 2022-04-30: Nymåne

Kvällshimlen under April

 • 2021-04-04: ars 0.5° söder om Saturnus
 • 2021-04-05: Månen 4° söder om Pleiaderna (Alcyone)
 • 2021-04-06: Månen 7° norr om Aldebaran
 • 2021-04-09: Månen 2° söder om Pollux
 • 2021-04-12: (2) Pallas i konjunktion med solen
 • 2021-04-12: Månen 5° norr om Regulus
 • 2021-04-12: Jupiter 0.1° norr om Neptunus
 • 2021-04-16: (15) Eunomia i opposition
 • 2021-04-16: Månen 5° norr om Spica
 • 2021-04-19: Månen 3° norr om Antares
 • 2021-04-22: Lyriderna i maximum
 • 2021-04-24: Månen 5° söder om Saturnus
 • 2021-04-25: Månen 4° söder om Mars
 • 2021-04-27: Månen 4° söder om Venus
 • 2021-04-27: Månen 4° söder om Jupiter
 • 2021-04-27: Venus 0.1° söder om Neptunus
 • 2021-04-30: Merkurius 1.3° söder om Pleiaderna (Alcyone)
 • 2021-04-30: Venus 0.2° söder om Jupiter

Rymdfartshistoria under April

Händelser i April

Newsfeed

2019-01-21 Blodmåne (Foto: Magnus Norden)2019-01-21 Lunar eclipse by Magnus Norden

2014-11-25 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)2014-11-25:013 Sundown at Brunnsviken by Magnus Norden

2011-12-10 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)2011-12-10:011 Lunar Eclipse by Magnus Norden

2022 Mars JVM

2022-03-14Babel 7.17.7
2022-03-10Node JS 17.7.1
2022-03-10Grails 5.1.3
2022-03-09Gradle 7.4.1
2022-03-05Tiny MCE 6.0.0
2022-03-05Maven 3.8.5
2022-03-04Netbeans 13.0
2022-03-03WebPack JS 5.70.0
2022-03-02Groovy 4.0.1
2022-03-02Groovy 3.0.10
2022-03-02Groovy 2.5.16
2022-02-24Dart Sass 1.49.9
2022-02-24Spring Boot 2.6.4
2022-02-24Spring Boot 2.5.10
2022-02-14Preact js 10.6.6
2022-02-07Font Awesome 6.0.0
2022-02-01Scala 3.1.1
2022-01-31Thymeleaf 3.0.15
2022-01-18Java 17.0.2
2022-01-18Java 11.0.14
2022-01-18Java 8 Update 321
2022-01-11Play Framework 2.8.13
2021-12-14Grails 5.0.3
2021-11-18Spring Boot 2.4.13
2021-11-11Leiningen 2.9.8
2021-10-28Bootstrap 4.6.1
2021-10-09Bootstrap 5.1.3
2021-03-22React 17.0.2
2021-03-04Clojure 1.10.3
2021-03-02jQuery 3.6.0
2015-02-15:029 java by magnus norden

Månens faser under Mars

Månens faser under Mars

 • 2022-03-02: Nymåne
 • 2022-03-10: Växande halvmåne
 • 2022-03-11: Månen längst från jorden (404300 km)
 • 2022-03-18: Fullmåne
 • 2022-03-24: Månen närmast jorden (369800 km)
 • 2022-03-25: Avtagande halvmåne
 • 2022-04-01: Nymåne

Kvällshimlen under Mars

 • 2021-03-01: Månen 4° söder om Saturnus
 • 2021-03-02: Merkurius 0.7° S om Saturnus
 • 2021-03-05: Jupiter i konjunktion med solen
 • 2021-03-08: Månen 4° söder om Pleiaderna (Alcyone)
 • 2021-03-09: Månen 7° norr om Aldebaran
 • 2021-03-12: Venus 4° norr om Mars
 • 2021-03-13: Månen 2° söder om Pollux
 • 2021-03-13: Neptunus i konjunktion med solen
 • 2021-03-16: Månen 5° norr om Regulus
 • 2021-03-20: Månen 5° norr om Spica
 • 2021-03-20: Vårdagjämning
 • 2021-03-20: Merkurius 1.3° söder om Jupiter
 • 2021-03-23: Månen 3° norr om Antares
 • 2021-03-28: Månen 4° söder om Mars
 • 2021-03-28: Månen 7° söder om Venus
 • 2021-03-28: Månen 4° söder om Saturnus
 • 2021-03-29: Venus 2° norr om Saturnus
 • 2021-03-30: Månen 4° söder om Jupiter

Rymdfartshistoria under Mars

Händelser i Mars

Newsfeed

2019-01-21 Blodmåne (Foto: Magnus Norden)2019-01-21 Lunar eclipse by Magnus Norden

2014-11-25 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)2014-11-25:013 Sundown at Brunnsviken by Magnus Norden

2011-12-10 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)2011-12-10:011 Lunar Eclipse by Magnus Norden

2022 Februari JVM

2022-02-15WebPack JS 5.69.0
2022-02-14Preact js 10.6.6
2022-02-10Node JS 17.5.0
2022-02-09Tiny MCE 5.10.3
2022-02-08Babel 7.17.2
2022-02-08Gradle 7.4
2022-02-07Font Awesome 6.0.0
2022-02-01Dart Sass 1.49.7
2022-02-01Scala 3.1.1
2022-01-31Thymeleaf 3.0.15
2022-02-25Groovy 4.0.0
2022-01-20Spring Boot 2.6.3
2022-01-20Spring Boot 2.5.9
2022-01-18Java 17.0.2
2022-01-18Java 11.0.14
2022-01-18Java 8 Update 321
2022-01-18Grails 5.1.2
2022-01-11Play Framework 2.8.13
2021-12-14Grails 5.0.3
2021-11-29Netbeans 12.6
2021-11-18Spring Boot 2.4.13
2021-11-12Maven 3.8.4
2021-11-11Leiningen 2.9.8
2021-10-28Bootstrap 4.6.1
2021-10-09Bootstrap 5.1.3
2021-09-03Groovy 3.0.9
2021-09-03Groovy 2.5.15
2021-03-22React 17.0.2
2021-03-04Clojure 1.10.3
2021-03-02jQuery 3.6.0
2015-02-15:029 java by magnus norden

2022 Februari Astronomisk Kalender

Månens faser under Februari

 • 2022-01-30: Månen närmast jorden (362300 km)
 • 2022-02-01: Nymåne
 • 2022-02-08: Växande halvmåne
 • 2022-02-11: Månen längst från jorden (404900 km)
 • 2022-02-16: Fullmåne
 • 2022-02-23: Avtagande halvmåne
 • 2022-02-26: Månen närmast jorden (367700 km)
 • 2022-03-02: Nymåne

Kvällshimlen under Februari

 • 2021-02-02: Månen 4° söder om Jupiter
 • 2021-02-04: Saturnus i konjunktion med solen
 • 2021-02-09: Månen 4° söder om Pleiaderna (Alcyone)
 • 2021-02-10: Månen 7° norr om Aldebaran
 • 2021-02-12: Venus lyser klarast
 • 2021-02-13: Venus 7° norr om Mars
 • 2021-02-14: Månen 3° söder om Pollux
 • 2021-02-16: Merkurius i max västlig elongation
 • 2021-02-16: Månen 5° norr om Regulus
 • 2021-02-20: Månen 5° norr om Spica
 • 2021-02-24: Månen 3° norr om Antares
 • 2021-02-27: Månen 9° söder om Venus
 • 2021-02-27: Månen 4° söder om Mars
 • 2021-02-28: Månen 4° söder om Merkurius

Rymdfartshistoria under Februari

Händelser i Februari

Newsfeed

2019-01-21 Blodmåne (Foto: Magnus Norden)2019-01-21 Lunar eclipse by Magnus Norden

2014-11-25 Skymning över Brunnsviken (Foto: Magnus Norden)2014-11-25:013 Sundown at Brunnsviken by Magnus Norden

2011-12-10 Månförmörkelse (Foto: Magnus Norden)2011-12-10:011 Lunar Eclipse by Magnus Norden