Etikettarkiv: Regeringen

Hemlig dataavläsning

I slutet av 2019 var det en del synpunkter kring regeringens förslag kring hemlig avlyssning, och det är naturligtvis bra att det förekommer diskussioner kring det som ska beslutas av riksdagen. Den aktuella utredningen initierades före sommaren 2016, och resultaten från den presenterades hösten 2017 och våren 2018 och gick på remiss till olika intressenter.

DatumBenämningTitel
2020-04-02Förordning 2020:172Förordning om hemlig dataavläsning
2020-04-02Bet 2019/20:JuU21Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning
2020-03-31Prop 2019/20:145Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning
2020-02-27Lag 2020:62Lag om hemlig dataavläsning
2020-02-27LagrådsremissEtt förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning
2020-02-14Bet 2019/20:JuU19Hemlig dataavläsning
2020-01-28Yttrande 2019/20:KU5yHemlig dataavläsning
2019-12-16Prop 2019/20:64Hemlig dataavläsning
2018-04-20Remiss av SoU 2018:30Remiss: Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning
2018-04-11SoU 2018:30Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning
2018-03-08Remiss av SoU 2017:89Remiss: Hemlig dataavläsning, ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet
2017-11-16SoU 2017:89Hemlig dataavläsning: ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet
2017-10-19Dir 2017:102Tilläggsdirektiv till Utredningen om hemlig dataavläsning
2016-05-12Dir 2016:36Hemlig dataavläsning
DatumBenämningTitel
2016-10-02:023 Helgeandsholmen av Magnus Norden
2019-01-21:025 Riksdagshuset av Magnus Norden