Stockholm Fotomaraton 2020

Covid19 ändrar förutsättningarna för många event, och Stockholm Fotomaraton har anpassat upplägget 2020. Den korta versionen är: 12 bilder på 8 timmar och bara en mellanliggande kontroll. Teamet gör sitt bästa för att årets event ska kunna äga rum, med hänsyn till myndigheternas rekomendationer och för att minimera riskerna för deltagarna. Naturligtvis har var och en som väljer att delta huvudansvaret för hur man själv agerar när det gäller riskminimering och hänsyn till varandra.

Teman på tid

Upplägget är att man får ett antal teman som man behöver fotografera i rätt ordning. Vanligtvis handlar det om 24 tema som ska fotograferas inom ett dygn. Man får ut 4 stycken tema var fjärde timme, med start klockan 12 på lördag, och nya teman kl 16, kl 20, kl 24, kl 04 och kl 08 för att sedan lämna in sitt bidrag på söndag mellan klockan 11-13. Man får dessutom inte redigera sina bilder, utan de ska lämnas in som jpeg och vara i rätt ordning.

Jag gissar att många i likhet med mig känner att tävlingsmomentet inte är den viktigaste aspekten, utan snarare att utmana sin egen kreativitet och att träffa andra fotointresserade personer. Stämningen under eventet brukar vara god och trevlig mellan deltagarna.

Just i år har man minskat tiden, antalet teman och har bara en kontrollstation baserat på den rådande situationen med Covid19.

Historik

Tove Voss drog igång Stockholm Fotomaraton 1987 (med inspiration från Spanien ifall jag förstår saken rätt) och den gick årligen fram till mitten av 1990-talet, och återuppstod när Stockholm var kulturhuvudstad 1998. Det gjordes ett tappert försök sommaren 2007 (av bröderna bakom Fotografiska?). 2014 återuppstod fotomaraton i Emil Gyllenbergs regi.

Back in the days fotograferade vi naturligtvis analogt, och då fick vi varsin 24-bildersrulle att plåta. Därmed hade vi exakt ett försök per tema.

Stockholm Fotomaraton på nätet

Foto i Film

Den tidigaste ’foto-filmen’ jag känner till är Blow-Up (1966, England, 1h 51m, manus och regi: Michelangelo Antonioni, All Movie, Kritiker, Rotten Tomatoes, Wikipedia). Ett par rullar från det senaste årtiondet är Waste Land (2010, Brasilien, 1h 39m, regi: Lucy Walker, All Movie, Box Office Mojo, Kritiker, Meta Critic, Rotten Tomatoes, Wikipedia), Salt of the Earth (2014, Brasilien, 1h 50m, manus och regi: Wim Wenders, All Movie, Box Office Mojo, Kritiker, Meta Critic, Rotten Tomatoes, Wikipedia) och The Man Who Saw Too Much (2016, Mexiko, 1h 25m, manus och regi: Trisha Ziff, All Movie, Rotten Tomatoes).