LSS i Riksdagen

Enligt kommittedirektiv 2016:40 (samt tilläggsdirektiven Dir 2017:92, Dir 2017:120 och Dir 2018:35) från nuvarande mandatperiod ska det till en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. För mig som lekman tycks en stor del av fokus ligga på ’kostnader’ och lite på ’kvalitet’ och ’medmänsklighet i en välfärdsstat’. Ifall man ska spekulera kan man fundera på ifall det senaste tillägget hade kommit ifall det inte vore valår.

Det är möjligt att ansvaret inte ska vara delat mellan kommun och stat (utan helt ligga hos staten), och det är möjligt att det förekommer fusk i samtliga välfärdssystem – men då borde man fokusera på de frågorna. För mig handlar assistans både om förbättrad livskvalitet hos brukarna, samt att det innebär arbetstillfällen – och jag tycker inte det är klädsamt för sossarna att ’sparka’ mot de utsatta samtidigt som de tillsammans med övriga arbetarrörelsen vill ge sken av att ’stå på de behövandes sida’. Vissa som röstar på S kanske tror att LSS är en sosse-reform, men faktum är att det i hög usträckning är Bengt Westerberg som är ’pappa’ till LSS.

De som är intresserade av politik inom området bör dra nytta av att det är valår: prata med era politiker, opinionsbilda, se till att fråga saker i Almedalsveckan och Järvaveckan.

Datum Beteckning Titel
2018-05-03 Dir 2018:35 Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen (S 2016:03)
2018-04-27 Ip 2017/18:520 Fungerande skola för barn med neuropsykiatriska funktionshinder
2018-04-12 Ip 2017/18:489 LSS och finansiering
2018-04-11 Bet 2017/18:SfU23 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning
2018-03-20 Prop 2017/18:159 Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet
2018-03-19 Prop 2017/18:190 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning
2018-03-19 Prop 2017/18:175 Vissa förslag på assistansområdet
2018-03-14 Fr 2017/18:1031 Fusk med assistansen
2018-02-28 Fr 2017/18:910 Resemöjligheter vid funktionsnedsättning
2018-02-21 Bet 2017/18:SoU17 Vissa förslag om personlig assistans
2018-02-08 Fr 2017/18:760 Konsekvenser av nekad personlig assistans
2018-01-25 Bet 2017/18:FiU44 Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet
2018-01-18 Prop 2017/18:78 Vissa förslag om personlig assistans
2018-01-12 Ip 2017/18:318 Situationen på arbetsmarknaden för funktionsnedsatta
2017-12-21 Fr 2017/18:538 Lågt valdeltagande hos individer med intellektuell funktionsnedsättning
2017-12-14 Fr 2017/18:479 Personlig assistans
2017-12-07 Dir 2017:120 Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen (S 2016:03)
2017-11-21 Fr 2017/18:310 Ökade kostnader för LSS
2017-10-05 Mot 2017/18:3206 LSS och rätten att välja utförare
2017-10-04 Mot 2017/18:2726 God kompetens i fråga om adhd och dyslexi
2017-10-04 Mot 2017/18:2486 Stärk kunskapen hos lärare om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar
2017-10-04 Mot 2017/18:2481 Elever med autismspektrumtillstånd
2017-10-04 Mot 2017/18:2222 Fungerande skola för barn med neuropsykiatriska funktionshinder
2017-10-03 Mot 2017/18:1478 En förstärkning av kompetens inom LSS
2017-09-20 Mot 2017/18:117 Sekretesslagen och lindriga brott i LSS-bostäder
2017-09-08 Fr 2016/17:1914 Försäkringskassans allt hårdare bedömning av LSS-stöd
2017-09-06 Ip 2016/17:624 Lärares specialpedagogiska kompetens rörande neuropsykiatriska svårigheter
2017-08-31 Dir 2017:92 Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen
2017-06-20 Fr 2016/17:1641 Försäkringskassans utbetalningar till LSS-företag
2016-12-21 Ip 2016/17:216 Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen
2016-12-20 Ip 2016/17:215 Träffsäkra insatser inom LSS
2016-10-26 Fr 2016/17:226 Beslut avseende LSS
2016-10-04 Mot 2016/17:1547 Elever med autismspektrumtillstånd
2016-10-03 Mot 2016/17:936 Skolsituationen för elever med autism
2016-05-26 Dir 2016:40 Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen
2016-04-20 Ip 2015/16:573 Signalpolitik inom LSS
2016-04-05 Fr 2015/16:1059 Ojämlika LSS-insatser
2015-11-16 Fr 2015/16:323 Översyn av LSS
2015-10-06 Mot 2015/16:2539 Översyn av LAS, LSS och socialförsäkringsbalken
2015-10-05 Mot 2015/16:1007 En likvärdig LSS
2015-10-02 Mot 2015/16:653 Elever med autism
2015-06-30 Fr 2014/15:720 Elever med autism
2015-01-20 Fr 2014/15:172 Bedömning av LSS-insatser
2014-11-10 Mot 2014/15:2991 LSS – en lag att vårda
2014-11-10 Mot 2014/15:2917 Avskaffa tvåårsomprövningen av assistansersättning enligt LSS
2014-11-10 Mot 2014/15:2421 LSS och unga med fysiska funktionsnedsättningar
2014-11-10 Mot 2014/15:1869 Skydd mot merkostnader för boende i LSS-bostäder
2014-11-10 Mot 2014/15:1866 Utveckling av råd och stöd inom LSS
2014-11-10 Mot 2014/15:1860 Införande av neuropsykiatriska utredningar i vårdgarantin
2014-11-06 Mot 2014/15:1017 Utredningsgrupp för personer med adhd och Aspergers syndrom
Datum Beteckning Titel

2016-10-02 Riksdagen, foto Magnus Norden