Dawkins i Stockholm

I helgen var jag på Cirkus på ett evenemang arrangerat av Fri Tanke. Först delades Pi-priset ut (som instiftades 2009 av Fri Tanke i sambarbete med KVA). Efter det var det samtal mellan fysikerna Ulf Danielsson och Max Tegmark. Avslutningsvis samtalade Björn Ulveaus med Richard Dawkins. Bortsett från att sätena på Cirkus inte är så bekväma att sitta på i tre timmar på raken så var eftermiddagen intressant och givande.

Ett span man kan göra är att eftermiddagens laguppställning inte var bättre än Svenska kyrkans (slightly worse in my humble opinion) när det gäller demografisk fördelning. Man skulle lätt kunna tro att vita 50+ män från västvärlden är de som är värda att visa upp (de kvinnor som förekom på scenen var två som sjöng och en som ställde fram ett par extra stolar). Jag är möjligen naiv, men är övertygad om att vettiga vetenskapliga uppsatser skrivna av kvinnor också förekommer. Och kvinnliga forskare som skulle kunna prata om intressanta saker. Jag blev nyfiken på (men har inte access till datat) hur fördelningen bland nomineringarna ser ut sedan 2009 (då pi-priset kom till) fram till nu när det gäller kön, ålder och etnisk bakgrund. Mina fördomar om Kungliga VetenskapsAkademin är att de har en del förbättringspotential när det gäller hur man avspeglar den demografiska fördelningen i samhället (men blir gärna överbevisad). Undrar hur fördelningen är (med avseende på ålder, kön och etnisk bakgrund) bland doktorander, postdocs, forskare och professorer i Sverige? Och samma sak när det gäller författarna till vetenskapliga uppsatser.

Fri Tanke har gissningsvis inte så många anställda (en ren spekulation från min sida, har inte ens försökt ta reda på fakta) men Sturmark som är aktiv inom förlaget sympatiserar ju både med sekulär humanism och liberalerna, så utan att känna honom (eller att ens ha pratat med honom) så kan jag tycka att han ’borde’ sympatisera med människors lika värde och att alla bör få samma chanser och inte exponeras för särbehandling baserat på irrelevanta saker (som exempelvis kön, ålder eller etnisk bakgrund).

2015-12-12 by Magnus Norden
2015-12-12 by Magnus Norden
2015-12-12 by Magnus Norden
2015-12-12 by Magnus Norden
2015-12-12 by Magnus Norden
2015-12-12 by Magnus Norden