Etikettarkiv: repf

Alternativ till Monarki

Ibland när man pratar om monarki och republik får man motfrågan ’Vill du att Sverige ska bli som USA?’. Men det finns flera olika alternativ, och fram tills dess att tillräckligt många riksdagspolitiker är beredda att lyfta frågan om monarkins avveckling bör man ha en diskussion om vad vi som befolkning vill ersätta den med. Här väljer jag att kalla eventuell ersättare för ’president’ men i princip kan man ju kalla rollen för något annat ifall man vill.

En möjlig tanke är att inte ersätta monarkin med något alls, och hävda att de inte tillför något relevant. Representanter från regeringen eller riksdagen bör vara med på de aktiviteter som är relevanta, talmannen kan utföra vissa ceremoniella uppgifter i anslutning till riksdagen (exempelvis dess öppnande) och utrikesministern eller talmannen skulle kunna vara ordförande för utrikesnämnden. Överbefälhavare och försvarsminister är de väsentligaste höga rollerna för militären, någon monark har inget att bidra med där. Att klippa band, delta i diverse pr-jippon och åka på Eriksgator, ordensväsendet, vara huvudscout och ha en hög roll inom frimurarna är irrelevanta aktiviteter för en representant för landet.

 • Vilka fördelar finns med att inte ersätta monark med president?
 • Vilka nackdelar finns med att inte ersätta monark med president?
 • Vilka fördelar finns med att ersätta monark med president?
 • Vilka nackdelar finns med att ersätta monark med president?

Ifall man ersätter monark med vald representant så finns det olika alternativ att fundera över:

 • Vem får kandidera?
 • Hur bör nomineringsprocessen fungera?
 • Bör man ha en övre gräns för hur länge en person får vara president (antal år eller mandatperioder)?
 • Vilka fördelar finns med att president har samma längd på mandatperiod (i eller ur fas) som riksdagen?
 • Vilka nackdelar finns med att president har samma längd på mandatperiod (i eller ur fas) som riksdagen?
 • Vilka fördelar finns med att president har längre mandatperiod än riksdagen?
 • Vilka nackdelar finns med att president har längre mandatperiod än riksdagen?
 • Direkt eller indirekt val?
 • Vilka fördelar finns med folkvald president?
 • Vilka nackdelar finns med folkvald president?
 • Vilka fördelar finns med indirekt vald president (exempelvis av riksdagen)?
 • Vilka nackdelar finns med indirekt vald president (exempelvis av riksdagen)?
 • Om man anser att makten ska ligga hos riksdag och regering på samma sätt som idag, finns några risker att folkvald president kan konkurrera med eller underminera riksdag/regering?
 • Borde en vald president få ägna sig åt opinionsbildning eller vara inblandad i riksdagens arbete på något sätt under sin ämbetsperiod? Även om dagens monark i teorin inte har politisk makt så har dessa ett stort nätverk och goda möjligheter att opinionsbilda i olika frågor – vilket de även gör mellan varven, oftast utan att ställas till svars eller vilja bemöta kritik.
 • Dagens statschef har en del att önska när det gäller insyn i ekonomi och verksamhet, och organisationen kring densamma är inte väldefinierad i juridisk och statsvetenskaplig mening, och riksrevionen och konstitutionsutskottet har begränsade möjligheter att granska. Hur vill vi förbättra punkter som dessa kring kommande president?

Finland är nära Sverige både geografiskt och kulturellt, kan vi lära oss något av deras erfarenheter? Kan vi hämta inspiration och lärdomar från Tyskland och Frankrike? Finns något att lära av USA? Finns det några rojaliströrelser i Finland, Tyskland, Frankrike och USA? Och hur låter isåfall deras retorik, och vad har de för stöd i opinionen?

Hur lika eller olika är statsskicken i Europas monarkier (Andorra, Belgien, Danmark, England, Holland, Luxemburg, Monaco, Norge, Spanien) och hur fungerar de republikanska rörelserna där?

En aspekt i sammanhanget är opinionsläget, och jag blev tipsad om en undersökning från SOM-institutet på Göteborgs universitet som är rätt intressant. En fråga som jag saknar i opinionsundersökningar kring statsskick är följande: ’Antag att Sverige vore en välfungerande demokrati där man avvecklat monarkin sedan flera årtionden: skulle du vilja återinföra monarkin och isåfall varför?’.

Skratt mot Monarki?

Idag höll Mattias Frihammar (fil dr vid Stockholms Universitet) ett föredrag med titeln ’Sluta Skratta åt Kungen’ som arrangerades av Republikanska Föreningen. Det var ett välbesökt möte på ABF och intressant att lyssna på, även om jag sedan länge är övertygad i mina åsikter kring monarkin i Sverige.

Det finns förstås de som menar att man ska kunna skämta om allt, och att humor har varit ett sätt att ’kämpa mot makten’. Men i likhet med talaren (som jag tolkade honom) tror jag inte det är den effektivaste vägen mot att avveckla monarki och ersätta den med något bättre.

Det förekommer en hel del olika utsagor från båda ’lägren’ därute (om man nu skulle bortse från den lilla detaljen att de flesta inte verkar ha någon stark eller genomtänkt åsikt i frågan) som inte riktigt räcker hela vägen. Från monarkivännernas sida har jag inte hört några argument alls som hag tycker har någon bäring, de utgör bara en blandning av känslomässigt fluff till direkta sakfel (en faktoid som många upprepar går ut på att monarkin skulle utgöra någon sorts reklam för turistnäringen och/eller exportindustrin, men det finns inga empiriska studier som visar att det skulle finnas någon som helst korrelation).
Men även bland monarkiskeptiker förekommer en del utsagor som ’en del av individerna i kungafamiljen är inte kompetenta, vilket är ett exempel på varför det är dåligt att ärva offentliga ämbeten’, ’det förekommer massa fjäsk kring kungahuset och jag tycker det är ovärdigt ett modernt samhälle’ och ’generationerna innan den nuvarande kungafamiljen sympatiserade med grupper inom de brunsvarta delarna av den politiska paletten, och det är dåligt likaså att den nuvarande generationen verkar mörka och dessutom inte tar tillräckligt avstånd från det’. Alla de sakerna är naturligtvis åsikter och synpunkter man har rätt att ha, och jag håller väsentligen med om alla tre typer av åsikter: inkompetens är bra exempel på varför ärvd titel inte är bra, jag ogillar alla typer av fjäsk för offentliga personer och jag sympatiserar inte det minsta med de brunsvarta delarna inom politiken. Men man behöver skilja mellan implikation och ekvivalens. Och dessutom leder inte ”negationen” till ”motsatsen”: monarkin hade inte varit bra eller okej ifall alla medlemmar av kungafamiljen hade varit jättekompetenta, inte heller ifall det inte hade förekommit fjäsk. När det gäller egenskaper, val eller åsikter hos tidigare generationer så kan ingen hållas ansvarig för någon annans val, och dessutom kanske det är mänskligt att dra sig för att såga sina närmaste släktingar offentligt. Det finns till exempel en film av Maj Wechselmann som heter ’En liten antirojalistisk film’ som nämns ibland, men jag personligen tycker att den fokuserar på fel saker. Jag vill att monarkin ska bort – men vi behöver använda rätt typ av argumentation. Som en i publiken ikväll påpekade kan 1917 betraktas som ett viktigt år för Sveriges demokrati och det vore tilltalande ifall hundraårsjubileet av det skulle ske utan kunglig inblandning – till exempel i riksdagens öppnande.

Republiken England

Ikväll lyssnade jag på ett föredrag på Sveavägen med Graham Smith från den brittiska motsvarigheten till republikanska föreningen, och det var intressant – även om jag i sak inte behöver övertygas. Utöver att höra hur de jobbar kring frågan i England så insåg jag att den brittiska demokratin och politiska plattformen har större förbättringspotential än jag trodde. De är ju på pappret en demokrati, men de verkar ha en del saker att modernisera utöver att avskaffa sin monarki.

Apropå England förundras jag över att Brittiska samväldet fortfarande existerar år 2015 och att någon vill vara med – men det kan väl få vara (jag utgår från att de är ’samtyckande vuxna’). Det som i mina ögon är even weirder är att dussinet länder i samväldet vill ha britternas drottning som statsöverhuvud… Wadefux handlar det om? Jag har svårt att förstå att ens britterna själva vill ha sitt kungahus, men varför i allsindar skulle Kanada och Australien med fler vilja ha sin gamla ’ockupationsmakts’ kungahus?

För egen del är jag rätt ointresserad av de personer som råkar inneha posterna vid en aktuell tidpunkt, eller ifall deras förfäder eventuellt sympatiserade med grupperingar på den brunsvarta delen på den politiska paletten. För min del är problemen med monarki mer på det filosofiska planet, och som koncept hör det inte hemma i demokratier. I Sverige verkar många politiker undvika att sticka ut hakan, och hänvisar till ’opinionsläget’ – men det är nys i mina ögon. Jag tror inte majoriteten av folket tycker att monarki är en asbra och modernt koncept (och ifall vi inte hade haft monarki tvivlar jag starkt att någon opinion skulle driva på att införa monarki). Jag tror mer att det handlar om att de flesta inte funderat så mycket på frågan och tänker att ’äsch – det spelar väl ingen större roll, de gör ju ingen större skada ändå’, och vissa verkar ha någon diffus bild av att det är ’mysigt’ eller har något med landets historia att göra, eller att det skulle vara reklam för turism och industri (källa på det anyone? några empiriska studier som styrker någon av dom?).

Om man leker med tanken att Kalle 16 skulle gå i pension inom de närmaste åren så vore det ju en naturlig tidpunkt att bryta, och låta Estelle och hennes kusiner få del av barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna som alla andra barn i västvärlden. Jag vet egentligen inte mycket om Victoria, men hon kan säkert hitta något annat hon skulle kunna jobba med ifall hon vill (och anser att hon behöver). Hennes syskon är ju inte utan medel heller (som deras förfäder skaffat sig av svenska folket sedan tidigt 1800-tal?) så de skulle knappast behöva svälta. De slott som anses ha högst kulturhistoriskt värde skulle kunna användas i museala syften, och övriga säljas av eller användas av myndigheter eller andra organ inom stat/landsting/kommun.